Karaoke Arirang Album Vol 50

Tổng hợp các bài nhạc Karaoke Arirang thuộc Album Vol 50 của hệ thống karaoke 5 số Arirang tại Vietnam.