Âm-Dương Lịch

Âm-Dương Lịch

9,000

Danh mục:

Mô tả

Chú ý: Các cập nhật sau 11/2019 sẽ được chuyển sang phiên bản Âm-Dương Calendar 2. Phiên bản từ năm 2019, cập nhật theo chính sách phiên bản mới của Google Play

Xem lịch âm, lịch âm dương.
+ Quản lý thời gian cá nhân tiện dụng cam kết: Không quảng cáo, không thu thập thông tin cá nhân.
+ Thông tin Tử Vi phương đông. Tham khảo Sao-Hạn, Phong thủy Bát trạch, soi Bát trạch theo tuổi thân chủ, chọn người xông đất..
+ Thông tin Tử vi theo 12 cung hoàng đạo (Horoscope) hàng ngày
+ Tìm ngày tốt: ngày cưới, mua nhà, mua xe, động thổ,…
+ Giao diện tùy chọn kiểu lịch cổ điển – lịch bloc đại
+ Bộ hình nền tuổi thơ dân gian đặc sắc
+ Tiện ích phục vụ năm mới, so sánh/chọn người xông nhà
+ Gửi thiệp chúc Tết, Valentine, 8/3 và các dịp quan trọng trong năm
+ Đăng kí và đồng bộ tài khoản Online, sao lưu dữ lieu online
+ Di chuyển giữa các thời điểm âm-dương lịch, hỗ trợ cả các ngày phải tính trong văn hóa Thiên Chúa như ngày lễ Phục sinh, ngày của Cha, Mẹ..
+ Quản lý sự kiện, nhắc nhở theo lịch Âm: nhắc ngày giỗ, ngày sinh nhật, cưới hỏi,…
+ Có chức năng tính toán, đếm số ngày nghỉ, ngày làm việc, quãng cách thời gian.. Tiện cho việc xếp lịch hẹn,
+ Có chức năng đếm ngược với thời lượng dài không giới hạn dùng cho các mục đích nhắc việc cần làm như giũ quần áo sau khi bật máy giặt, bơm nước, bình nóng lạnh..
+ Widget : Lưu nhắc việc kèm theo tính năng định vị địa phương, thời tiết, chỉ số chất lượng không khí

Một số chỉ dẫn tiện dụng:
1. Hãy thiết lập thông tin người dùng như kiểu khuôn lịch, nên chọn kiểu bloc đại cho các máy có màn hình phân giải cao.
2. Khi di chuyển qua ngày hiện tại, khi muốn quay lại hay bấm vào “Hôm nay”. Trên các khung lịch tháng, hay bấm giữ lâu một chút để nhảy thẳng tới ngày cần xem. Cách này cũng được áp dụng khi xem chi tiết tử vi ngày, tháng.
4. Phần mềmtương thích với hầu hết các thiết bị hiện phổ biến, các thiết bị chạy Android cũ như 9, 10 có thể chỉ chạy được các chức năng lịch trên màn hình chính.
5. Phần mềm nhỏ gọn, tiết kiệm tài nguyên thiết bị (RAM, CPU), trong khi vẫn bền bỉ nhắc bạn khi tưởng như bạn quên cả việc bạn đã cài phần mềm này trong máy.
6. Đừng quên thiết lập ngày sinh để có những thông tin dự cảm mỗi ngày. Thông tin này chỉ có sẵn với múi giờ GMT:+07:00.
7. Đừng ngại phản hồi ý kiến góp ý để tôi tiếp tục hoàn thiện phần mềm này qua email hoặc Google Play.. Thậm chí tôi có thể tùy biến theo nhu cầu.

Phần mềm Lịch nhỏ gọn, đẹp, tiết kiệm bộ nhớ, chạy nhẹ nhàng.. không thể thiếu cho chiếc điện thoại của bạn. Một trợ thủ tin cậy trong quản lý thời gian cho những người chủ gia đình

Note: Updates after 11/2019 will be transferred to the Yin-Yang Calendar version 2. Version from 2019, updated according to the new version policy of Google Play

See the lunar calendar, the lunisolar calendar.
+ Manage personal time handy commitment: No advertising, no collection of personal information.
+ Oriental Horoscope Information. Refer Star-Drought, Feng shui Bat Trach, Bat trach soi according to the age of the client, choose the land breaker ..
+ Horoscope information according to the 12 signs of the zodiac (Horoscope) daily
+ Find a good day: wedding day, buy a house, buy a car, break ground, …
+ Optional interface with a classical calendar style – modern calendar
+ Set of unique folk childhood wallpapers
+ Utilities for the new year, comparing / choosing people to storm the house
+ Send New Year, Valentine, March 8 greeting cards and important occasions of the year
+ Register and sync your Online account, backup data online
+ Move between lunar and solar times, supporting all the days that must be counted in God’s culture such as Easter, Father’s Day, Mother’s Day ..
+ Manage events, remind according to the lunar calendar: anniversary of death anniversary, birthday, wedding, …
+ Functions calculation, counting the number of holidays, working days, time distance .. Convenient for scheduling appointments,
+ There is a countdown function for an unlimited length of time for reminders to do, such as rinsing clothes after turning on the washing machine, water pump, heater.
+ Widget: Save reminders with local location, weather, air quality index

Some handy tips:
1. Set user information like calendar format, so select a model for models with high-resolution screens.
2. When scrolling to the current date, when you want to go back or click “Today”. On the monthly calendar, press or hold a bit to jump straight to the day you need to see. This method is also applied when viewing details horoscopes day, month.
4. The software is compatible with most popular devices, devices running old Android like 9, 10 can only run calendar functions on the home screen.
5. Compact software, saving device resources (RAM, CPU), while persisting reminding you when you think you forgot to install this software on your computer.
6. Don’t forget to set your date of birth to have premonition information every day. This information is only available with the GMT time zone: +07: 00.
7. Don’t be afraid to give me feedback to continue improving this software via email or Google Play .. I can even customize it according to my needs.

Calendar software is compact, beautiful, memory-saving, runs smoothly .. indispensable for your phone. A trusted assistant in time management for homeowners

– Bổ sung Trực ngày “ngày nào Trực nấy”
– Sửa một số lỗi tính toán
– Sửa lỗi ngôn ngữ
..
– Đồng bộ với phiên bản 2 với giao diện mới, thông tin mới và trải nghiệm mới.
– Cập nhật engine duyệt lịch tương thích hơn với lịch Việt

– Cập nhật chào đón 2020
– Bổ sung chức năng chọn ngày tốt
– Tinh chỉnh lỗi
– Cải thiện tương tác

**Chỉ hỗ trợ Android 14 trở lên, truy cập https://www.facebook.com/ifamy.chu.apps để cài đặt cho các máy cũ hơn.


DMCA.com Protection Status