Bài thuốc dân gian

Bài thuốc dân gian

9,000

Danh mục:

Mô tả

CẨM NANG BÀI THUÔC DÂN GIAN LÀ MỘT ỨNG DỤNG: TỔNG HỢP ĐẦY ĐỦ NHẤT CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC, CÁC BÀI THUỐC ĐÔNG Y , CÁC BÀI THUỐC NAM, CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH VÀ CÁCH TRỊ BỆNH CỦA TỪNG LOẠI BỆNH. ỨNG DỤNG SẼ GIÚP BẠN CÓ ĐẦY ĐỦ KIẾN THỨC VỀ BÀI THUỐC DÂN GIAN TỪ XƯ ĐẾN NAY.
Ứng dụng Cẩm nang bài thuốc (cam nang bai thuoc), y hoc co truyen (bai thuoc dan toc)
đã chọn lọc, và tổng hợp ra trên 10.000 bài thuốc dân gian quý hiếm, và hiệu quả để chia sẽ cho mọi người nghiên cứu, tham khảo và áp dụng khi cần thiết. Ngoài ra, ứng dụng còn nêu ra được các bài thuốc Đông y, Thảo Dược, Dược vị, Hội chứng bệnh, chế độ ăn uống cho người bệnh, các cây thuốc, các món ăn kiêng khi trị bệnh, các tin tức quan trọng về bài thuốc dân gian.v.v
ỨNG DỤNG Cẩm nang bài thuốc (cam nang bai thuoc), y hoc co truyen (bai thuoc dan toc)
CUNG CẤP CÁC TÍNH NĂNG SAU:
1. Đông y trị bệnh: “Đông y” là thuật ngữ được sử dụng song song với “Y học cổ truyền”, dùng chỉ nền y học có nguồn gốc Trung Quốc và Việt Nam xưa, để phân biệt với Tây y (y học hiện đại từ phương Tây)  dựa trên các kiến thức về giải phẫu, sinh lý, vi sinh v.v..
2. Bài thuốc đông y: Chẩn đoán Đông y dùng các phương pháp vọng chẩn (quan sát bệnh nhân và hoàn cảnh), văn chẩn (lắng nghe âm thanh từ thể trạng và tâm sự của bệnh nhân), vấn chẩn (hỏi bệnh nhân và người nhà những điều liên quan), thiết chẩn (khám bằng tay và dụng cụ) để xác định bệnh trạng. nhằm đưa ra các bài thuốc phù hợp sau khi chẩn đoán.
3. Bài thuốc thảo dược: Điều trị Đông y gồm có phương pháp châm cứu, các thuốc uống hoặc dùng ngoài da, và cả xoa bóp.
4. Hội chứng bệnh: Là các triệu chứng, và dấu hiệu phát hiện ra bệnh
5. Chế độ ăn uống trị bệnh: dựa trên các loại bệnh, các bài lời khuyên và cách ăn uống theo chế độ trị bệnh.
6. Món ăn bài thuốc: Món ăn hằng ngày cũng là bài thuốc, nguồn gốc từ nguyên liệu chế biến các món ăn.
7. Dược vị: tổng hợp tất cả các họ Dược Vị của ngành y học cổ truyền Việt nam.
8. Thảo dược: Cung cấp các Thảo Dược quý trong cuộc sống, phân loại các bài thuốc theo các đối tượng: Mẹ và Bé, Trẻ em, Người già, Nữ giới, Nam giới; phân loại theo các bệnh thường giặp
9. Cây thuốc: Cung cấp các Cây thuốc quý để chữa các bệnh gì cho con người, cho phép người dùng chia sẽ các bài thuốc mà các bạn thấy hay đến bạn bè, người thân và tất cả mọi người
10. Các món ăn kiêng kỵ nhau: Trong quá trình điều trị bệnh, hệ thống sẽ đưa ra các khuyến cáo bệnh nào thì nên ăn món gì và cấm kỵ ăn những món gì. Nhiều khi không kiên kỵ ăn uống trong quá trình điều trị, sẽ làm cho bệnh không lành, mà kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
11. Tin tức: Cung cấp về tin tức về sức khỏe đời sống
12. Chia sẻ Ứng dụng nhằm đem đến cho cộng đồng người sử dụng biết được kho tàn dược liệu, dược vị và thư viện các bài thuốc Y học Cổ truyền Việt Nam
13. Các chức năng khác bao gồm: Rate App, Share App, Xem nhiều app hơn trong Store của chúng tôi.
14. Xem thêm ứng dụng trong kho của chúng tôi.
15. Tìm kiếm nhanh các bài thuốc, dược vị mà bạn cần từ kho dữ liệu của ứng dụng.
Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn ứng dụng “Cẩm nang bài thuôc, thuốc dân tộc” Cẩm nang bài thuốc (cam nang bai thuoc), y hoc co truyen (bai thuoc dan toc)…. một bách khoa toàn thư về bệnh và cẩm nang bài thuốc dân gian, y học cổ truyền. Với kho dữ liệu phong phú và đầy đủ sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết, nâng cao kiến thức cũng như tìm ra các phương pháp tốt để nâng cao sức khỏe của bản thân và gia đình.
Chúng tôi luôn mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến cũng như sự chia sẽ từ các bạn về những bài thuốc hay của tất cả bạn đọc từ mọi miền tổ quốc, để ứng dụng ngày một phong phú nhằm cung cấp đầy đủ nhất cho người dùng.
Xin cám ơn các bạn đã download và sử dụng ứng dụng “Cẩm nang bài thuôc, thuốc dân tộc” – Cẩm nang bài thuốc (cam nang bai thuoc), y hoc co truyen (bai thuoc dan toc)
GUIDE IS A LESSON folk remedies APPLICATIONS: GENERAL MEDICINE FULLEST ETHNIC ARTICLES, ARTICLES medicines or medicinal ARTICLES, AND DISEASE SYMPTOMS OF DISEASE TREATMENT each disease. APPLICATIONS WILL HELP YOU WITH FULL KNOWLEDGE LESSONS FROM folk remedies PROCESS TO DATE.
Applications Manual medicine (orange capsule drug prescriptions), traditional medicine (traditional medicine bai)
 was selected, and the synthesis of folk remedies over 10,000 rare, and effective for everyone to share research, reference and apply as needed. In addition, the application also raised the Oriental medicine remedies, herbs, medicinal taste, disease syndrome, diet to patients, medicinal plants, dietetic dishes as treatment, the important news on civil remedies gian.vv
APPLICATIONS Manual medicine (orange capsule drug prescriptions), traditional medicine (traditional medicine bai)
 PROVIDE THE FOLLOWING FEATURES:
1. Oriental medicine treatment : “Oriental medicine” as the term is used in parallel with “traditional medicine”, used only medicine originated ancient China and Vietnam, to distinguish it from Western medicine (modern medicine from the West) is based on the knowledge of anatomy, physiology, microbiology etc.
2. Herbal remedies, : Oriental medicine diagnosis methods using diagnostic outlook (observation of patients and situations), consultation documents (listen to audio from the condition and the patient’s heart), problem diagnosis ( ask the patient and family related things), device diagnostics (examination by hand and tools) to determine the condition. to provide the appropriate remedy after diagnosis.
3. Herbal remedies : Treatment Oriental medicine includes acupuncture, oral medications or topical, and even massage.
4. Syndrome : As the symptoms and signs of disease discovered
5. Diet Treatment : based on the type of disease, all eating advice and treatment under the regime.
6. Food remedy: Daily Food is also medicine, materials derived from food processing.
7. Pharmaceutical position: Synthetic all because of their traditional medicine industry in Vietnam.
8. Herbal : Provides Herbal precious in life, according to the classification of objects remedies: Mother and Baby, Children, Elderly, Women, Men; typically classified by the thyroid diseases
9. Medicinal plants : Provides valuable medicinal plants to treat human illness, which allows users to share all that you see or drugs to friends, relatives and everyone
10. The food intolerance together : In the course of treatment, the system will make recommendations for disease What should you eat and what foods to eat taboo. Many if not consistently eating hydrophobic treatment process, will make the disease do not heal, which extends to affect health.
11. News: Provide information about the health of life
12. Share Apps to bring the user community knows wreak warehouse pharmaceutical materials and library of all your medications Vietnam Traditional Medicine
13. Other functions include : Rate App, Share App, app viewed more in our Store.
14. More applications in our warehouse.
15. Search quickly the medicine and pharmacy that you need from your data warehouse applications.
We would like to introduce to you the application “manual for all medicine, traditional medicine,” Manual medicine (orange capsule drug prescriptions), traditional medicine (traditional medicine bai) …. a medical encyclopedia and manuals on folk medicine, traditional medicine. With extensive data repository and fully will help you easily identify, enhance their knowledge as well as figure out the best method to improve the health of themselves and their families.
We always look forward to receiving feedback as well as the sharing of lessons from you of all your medications or read from all parts of the country, to date a rich application to provide the most complete user.
Thank you for downloading and using the application “manual for all medicines, traditional medicine” – Manual medicine (orange capsule drug prescriptions), traditional medicine (traditional medicine bai)


DMCA.com Protection Status