Bcare – Đặt lịch khám

Bcare – Đặt lịch khám

9,000

Danh mục:

Mô tả

Bcare là nền tảng công nghệ giúp người dùng đặt lịch khám dễ dàng, tìm bác sĩ, phòng khám, bệnh viện chính xác. Bcare giúp kết nối người dùng và Bác sĩ, phòng khám, bệnh viện dễ dàng ở mọi lúc, mọi nơi. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng để được tư vấn sức khỏe thông qua đặt câu hỏi với Bác sĩ, phòng khám, bệnh viện, đặt dịch vụ khám.
Đặt lịch khám dễ dàng

Với Bcare, người dùng có thể đặt lịch khám bệnh với bác sĩ theo ngày giờ mong muốn ngay trên điện thoại, nhanh chóng dễ dàng.

Tìm bác sĩ, phòng khám, bệnh viện chính xác

Với Bcare, người dùng có thể tìm kiếm thông tin các bác sĩ, phòng khám, bệnh viện theo tên chuyên khoa, tên bệnh – triệu chứng, địa điểm gần nhất.

Các thông tin đều đã được kiểm chứng và cập nhật liên tục bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tại Bcare.

Hỏi bác sĩ, phòng khám, bệnh viện 24/7

Với Bcare, người dùng có thể đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe cho bác sĩ, phòng khám, bệnh viện và được bác sĩ, phòng kham, bệnh viện giải đáp các câu hỏi về chăm sóc sức khỏe 24/7

Tra cứu thông tin sức khỏe
Với Bcare, người dùng có thể tra cứu thông tin sức khỏe như: bệnh, thuốc, thảo dược, dịch vụ, chuyên khoa, từ điển y khoa, phẫu thuật, xét nghiệm và các bài viết sức khoẻ từ đội ngũ chuyên gia/bác sĩ chính quy.
Đặt lịch dịch vụ y tế, gói khám sức khỏe
Với Bcare, người dùng có thể đặt lịch các dịch vụ y tế, gói khám sức khỏe của các phòng khám, bênh viện trên toàn quốc theo ngày giờ mong muốn ngay trên điện thoại, nhanh chóng dễ dàng.

Quản lý hồ sơ, nhắc tái khám

Bcare còn giúp người bệnh quản lý sức khỏe tiện lợi với các tính năng:

– Lưu lịch sử khám bệnh, toa thuốc

– Lưu thông tin khám bệnh cho người thân

– Theo dõi lịch khám, nhắc tái khám

Tải ngay ứng dụng Bcare – Kết nối niềm tin – Sức khỏe trọn đời.

Bcare is a technology platform that helps users easily schedule medical appointments, find doctors, clinics, hospitals. Bcare helps connect users and doctors, clinics, hospitals easily anytime, anywhere. Users can use the application for health advice through questioning with doctors, clinics, hospitals, booking examination services.
Book an appointment easily

With Bcare, users can schedule a doctor’s appointment at the desired date and time right on the phone, quickly and easily.

Find the exact doctor, clinic, hospital

With Bcare, users can search for information about doctors, clinics, hospitals by specialty name, name of disease – symptoms, nearest location.

The information has been verified and continuously updated by professional staff at Bcare.

Ask doctors, clinics, hospitals 24/7

With Bcare, users can ask health-related questions for physicians, clinics, hospitals, and have their health care questions answered 24/7 by doctors, clinics, and hospitals.

Look up health information
With Bcare, users can look up health information such as: diseases, drugs, herbs, services, specialties, medical dictionaries, surgery, tests and health articles from a team of experts / regular doctor.
Schedule medical services, health examination package
With Bcare, users can schedule medical services, health examination packages of clinics and hospitals nationwide according to the desired date and time right on the phone, quickly and easily.

Case management, prompt re-examination

Bcare also helps patients manage health conveniently with features:

– Save medical history, prescription

– Save medical information for relatives

– Track examination schedule, remind re-examination

Download the Bcare app – Connecting trust – Lifelong health.

chỉnh sửa giao diện


DMCA.com Protection Status