Boston Sale

Boston Sale

9,000

Danh mục:

Mô tả

“Ứng dụng Boston Sale là một giải pháp tiện ích, cung cấp đến các nhà thuốc, quầy thuốc và trình dược viên về thông tin danh mục sản phẩm như: thành phần hoạt chất, công dụng, hướng dẫn sử dụng của sản phẩm,…

Từ đó, giúp khách hàng, trình dược viên đặt hàng nhanh chóng, tiện lợi, lựa chọn các chương trình khuyến mãi phù hợp với những mức quà tặng và chiết khấu hấp dẫn.

Boston Pharma luôn mong muốn thông qua ứng dụng Boston Sale sẽ đem đến sự trải nghiệm tốt nhất cho nhà thuốc, quầy thuốc với các tính năng hữu ích khác như: nắm rõ tình trạng của đơn hàng, thống kê và theo dõi doanh số để quản lý tốt hơn các đơn hàng của mình.

Đây là một ứng dụng vô cùng tiện ích, sẽ giúp các nhà thuốc, quầy thuốc tiết kiệm được thời gian, đặt hàng nhanh chóng, tiện lợi, theo dõi và quản lý hiệu quả các đơn hàng.

Tổng đài hỗ trợ: 1900 1910
Website: www.bostonpharma.com.vn
Fanpage: www.facebook.com/BostonVN”

“The Boston Sale app is a convenient solution, providing pharmacies, drugstores and pharmacists about product catalog information such as: active ingredients, uses, product instructions for use, …

From there, helping customers, submitting pharmacists to order quickly and conveniently, choose suitable promotions with attractive gifts and discounts.

Boston Pharma always wants, through the Boston Sale application, to bring the best experience to pharmacies and drugstores with other useful features such as: understanding order status, statistics and sales tracking to better manage your orders.

This is a very useful application, will help pharmacies and drugstores save time, order quickly and conveniently, effectively track and manage orders.

Support operator: 1900 1910
Website: www.bostonpharma.com.vn
Fanpage: www.facebook.com/BostonVN “

Fix bug search product


DMCA.com Protection Status