BV Truyền Máu Huyết Học

BV Truyền Máu Huyết Học

9,000

Danh mục:

Mô tả

Ứng dụng Bệnh viện truyền máu huyết học sẽ giúp người dân chủ động đăng ký lịch khám theo giờ, dễ dàng tìm hiểu thông tin của BV trước khi đăng ký, giảm thời gian chờ đợi. Giờ đây, với ứng dụng BV Truyền Máu Huyết Học, người dân có thể: Đăng ký lịch hẹn trực tiếp theo giờ, lưu trữ lịch sử của chính mình hoặc người thân, xem lại chi tiết hành trình đặt lịch của mình, thanh toán Online thuận tiện, nhận thông báo đi khám hoặc tái khám, cập nhật bài viết sức khoẻ từ đội ngũ chuyên gia chính quy…Tất cả thủ tục đều được thực hiện online, giúp người dân giảm bớt thời gian chờ đợi tại Bệnh viện. Đây là sản phẩm do công ty YouMed triển khai.
The Blood Transfusion Hematology Hospital application will help people proactively register for an hourly examination schedule, easily find out the hospital’s information before registering, reducing waiting time. Now, with the Blood Transfusion Hematology Hospital application, people can: Register for an appointment directly by the hour, store the history of yourself or a loved one, review the details of your booking journey, make payment Convenient online, receive notifications for medical examination or follow-up, update health articles from a team of regular experts… All procedures are done online, helping people reduce waiting time at the Hospital institute. This is a product developed by YouMed company.

Tối ưu ứng dụng và cập nhật một số tính năng


DMCA.com Protection Status