Cây thuốc Việt Nam

Cây thuốc Việt Nam

9,000

Danh mục:

Mô tả

+ Tổng hợp 3022 cây thuốc Việt Nam & 395 vị thuốc đông y, kèm theo nhiều hình ảnh minh họa.
+ Cho phép tìm kiếm cây thuốc theo tên, tác dụng,…(ví dụ: ung thư, hay ung thư + dạ dày, hay ung thư, dạ dày)
+ Cho phép lưu những cây thuốc ưu thích,
+ Cho phép xắp xếp cây thuốc: a->z, z->a, 1->n, n->1, hoặc ngẫu nhiên

Mọi ý kiến xin gửi về trang facebook: Cây thuốc Việt Nam
https://www.facebook.com/groups/636722813202226/

+ Synthesis Vietnam 3022 & 395 medicinal plants and herbal medicines taste, with many illustrations.
+ Allows search by name of medicinal plants, effects, … (for example, cancer, or stomach cancer +, or cancer, stomach)
+ Allow to save the favorite medicinal plants,
+ Allows arranged medicinal plants: a-> z, z-> a, 1> n, n> 1, or random

All comments should be sent to the facebook page: Medicinal Plants Vietnam
https://www.facebook.com/groups/636722813202226/

Cập nhật thêm một số cây thuốc quí


DMCA.com Protection Status