Dream Connect

Dream Connect

9,000

Danh mục:

Mô tả

Dream Connect là một ứng dụng đồng hành cho đồng hồ thông minh. Đồng hồ thông minh này được gọi là Dream Action. Ứng dụng cần cho phép người dùng sử dụng quyền gọi SMS và quyền. Bằng cách này, sau khi ứng dụng được kết nối với đồng hồ thông minh Bluetooth, bạn có thể đẩy thông báo cuộc gọi đến và tin nhắn SMS đến đồng hồ đúng lúc. Đây là chức năng cốt lõi của nó. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ hiển thị đồng bộ nhịp tim, máy đếm bước chân, giấc ngủ, tập thể dục và các dữ liệu khác được đồng hồ thu thập. Dẫn người dùng vào một thế giới của cuộc sống lành mạnh.
Smart Watch Introduction URL:https://masscom.vn/watch/masstel-dream-action-2/
Dream Connect is a companion app for smart watches. This smart watch is called the Dream Action. The application needs to allow users to use SMS calling permissions and permissions. This way, after the app is connected to the Bluetooth smart watch, you can push incoming call notifications and SMS messages to the watch at the right time. This is its core function. In addition, the application also supports synchronized display of heart rate, pedometer, sleep, exercise and other data collected by the watch. Lead users into a world of healthy living.
Smart Watch Introduction URL : https: //masscom.vn/watch/masstel-dream-action-2/

Add adaptation number 1315


DMCA.com Protection Status