Đường dây nóng Bộ Y tế

Đường dây nóng Bộ Y tế

9,000

Danh mục:

Mô tả

Đường dây nóng Bộ y tế là ứng dụng chính thức của Bộ Y tế với nhiều tiện ích giúp cho các cơ sở y tế dễ dàng quản lý, theo dõi thông tin, xử lý phản ánh được gửi đến đơn vị một cách nhanh chóng và chính xác nhất
TÍNH NĂNG CHÍNH
+ Quản lý các phản ánh được gửi đến các cơ sở y tế.
+ Theo dõi số lượng, trạng thái các phản ánh theo tuần, tháng hoặc theo năm
+ Theo dõi chi tiết lịch sử phản ánh, quá trình và kết quả xử lý của các cơ sở y tế: Thông tin người phản ánh, nội dung phản ánh, nội dung xử lý củ các cơ sở y tế và các tài liệu đính kèm(Nếu có)….. Các thông tin liên quan tới phản ánh được các Cơ sở Y tế trên TOÀN QUỐC cập nhật chính xác, nhanh chóng ngay sau khi nhận được và xử lý.

Đường dây nóng Bộ y tế là ứng dụng duy nhất được Bộ Y tế chứng nhận là ứng dụng chính thức về Quản lý phản ánh các đơn vị trên toàn quốc”

The Ministry of Health hotline is the official application of the Ministry of Health with many utilities to help medical facilities easily manage, track information, process the feedback sent to the unit quickly and the most exactly
MAIN FEATURE
+ Manage reports sent to health facilities.
+ Tracking number, status of reflections by week, month or by year
+ Track in detail the history of the reflection, the process and results of the medical facility’s treatment: Reflector’s information, the reported content, the treatment contents of the medical facility and the attached documents. attached (If any) ….. The related information reflecting is updated accurately and quickly by Health Facilities around the country right after receiving and processing.

The Ministry of Health Hotline is the only application certified by the Ministry of Health as the official application for the Management of Reflecting Units nationwide “

Ra mắt ứng dụng Đường dây nóng Bộ Y tế


DMCA.com Protection Status