Firefox Focus: Trình duyệt web riêng tư

Firefox Focus: Trình duyệt web riêng tư

9,000

Danh mục:

Mô tả

Duyệt web như không có ai theo dõi. Firefox Focus mới tự động chặn một loạt các công cụ theo dõi trực tuyến – ngay từ khi bạn khởi chạy nó đến lần thứ hai bạn để lại nó. Dễ dàng xóa lịch sử, mật khẩu và cookie của bạn, vì vậy bạn sẽ không bị theo dõi bởi những thứ như quảng cáo không mong muốn.

“Duyệt web riêng tư” trên hầu hết các trình duyệt có thể không toàn diện hoặc dễ sử dụng. Focus là quyền riêng tư cấp độ tiếp theo vì miễn phí, luôn bật và luôn ở bên bạn – bởi vì nó được hỗ trợ bởi Mozilla, một tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh cho quyền của bạn trên Web.

TỰ ĐỘNG ẨN DANH
• Chặn một loạt các trình theo dõi Web phổ biến mà không cần phải cài đặt gì thêm
• Dễ dàng xóa lịch sử của bạn – không mật khẩu, không cookie, không trình theo dõi

DUYỆT WEB NHANH HƠN
• Bằng cách loại bỏ trình theo dõi và quảng cáo, các trang web có thể yêu cầu ít dữ liệu hơn và tải nhanh hơn

ĐƯƠC TẠO NÊN BỞI MOZILLA
• Chúng tôi tin mọi người nên có quyền kiểm soát cuộc sống trực tuyến của họ. Đó là điều mà chúng tôi đấu tranh từ năm 1998.

* Fixed frequent MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING error messages when trying to connect to various microsoft.com domains
* Fixed “Accept cookies” pop-up issues encountered on various sites


DMCA.com Protection Status