Hẹn Hò Nghiêm Túc – Chat hẹn hò, tìm người yêu

Hẹn Hò Nghiêm Túc – Chat hẹn hò, tìm người yêu

9,000

Danh mục:

Mô tả

Hẹn Hò Nghiêm Túc là ứng dụng hẹn hò dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi đang có mong muốn hẹn hò, tìm người yêu, tìm bạn một cách nghiêm túc.

Tất cả thành viên được kiểm duyệt hồ sơ chặt chẽ, xác thực chứng minh thư / thẻ căn cước để tham gia.

Ưu điểm:

1. Hẹn hò An toàn & nghiêm túc. Tất cả thành viên phải được kiểm duyệt và xác thực thông tin cá nhận để tham gia vào cộng đồng.

2. Quyền riêng tư, bảo mật thông tin. Hồ sơ của bạn chỉ được hiển thị cho những thành viên đã được kiểm tra và xác thực thông tin. Thông tin liên hệ như email, số điện thoại được bảo mật.

3. Tìm đúng đối tượng. Hệ thống sẽ tự động tìm kiếm cho bạn đối tượng phù hợp đáp ứng những yêu cầu của bạn (độ tuổi, chiều cao, học vấn, mức lương,…) giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được người yêu, bạn trai, bạn gái phù hợp.

4. Tiết kiệm thời gian. Các thành viên đều nghiêm túc nên bạn sẽ không mất thời gian cho các cuộc trò truyện vô bổ.

5. Chat không giới hạn. Thành viên có thể trò truyện miễn phí, không giới hạn.

Nghiêm cấm:
– Nghiêm cấm lừa đảo, giả mạo hồ sơ. Cung cấp sai thông tin.
– Nghiêm cấm quấy nhiễu, không tôn trọng thành viên khác.

Xin vui lòng gửi thông tin phản hồi hoặc ý kiến ​​đến: henhonghiemtuc.com@gmail.com
Website: henhonghiemtuc.com

Serious Dating is a dating application for all people, of all ages who are looking for a date, find a lover, find a serious friend.

All members are strictly censored profile, authenticated identity card / identity card to participate.

Advantages:

1. Safe & Serious Dating. All members must be personally moderated and authenticated to participate in the community.

2. Privacy, information security. Your profile is only visible to members who have been checked and verified information. Contact information such as email, phone number is confidential.

3. Find the right object. The system will automatically search for you a suitable object that meets your requirements (age, height, education, salary, …) to help you easily find a lover, boyfriend, suitable girlfriend.

4. Save time. The members are all serious, so you won’t waste time on useless conversations.

5. Unlimited chat. Members can chat for free, unlimited.

Prohibited:
– It is strictly forbidden to cheat and forge profiles. Providing wrong information.
– It is strictly forbidden to harass, disrespect other members.

Please send feedback or comments to: henhonghiemtuc.com@gmail.com
Website: henhonghiemtuc.com

Lắng nghe ý kiến của các bạn, bạn coder lại cày ngày cày đêm để cập nhật bản app mới:
– Block thành viên khác
– Report vi phạm của thành viên khác tới admin
– Tối ưu tìm kiếm và các tính năng khác


DMCA.com Protection Status