HMUH Care

HMUH Care

9,000

Danh mục:

Mô tả

HMUH Care là ứng dụng y tế chính thức của Bệnh viện ĐHY Hà Nội dành cho cộng đồng. Sử dụng dễ dàng – nhanh chóng – an toàn là cam kết hàng đầu của ứng dụng. HMUH Care sử dụng công nghệ tiên tiến cho trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tận tình, chu đáo bởi các y bác sĩ của bệnh viện với các tính năng:

1. ĐẶT KHÁM:

Đặt khám trực tiếp tới đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm, giàu y đức của bệnh viện ĐHY Hà Nội, giúp bạn hoàn toàn chủ động lựa chọn bác sĩ khám, thời gian khám, giảm thiểu việc chờ đợi trước khi vào phòng khám.

2. Y BẠ ĐIỆN TỬ:

Y bạ điện tử lưu trữ toàn bộ hồ sơ sức khỏe (bao gồm kết quả khám bệnh, kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc, v.v…. vật tư tiêu hao, chi phí y tế nếu phải nằm viện điều trị ) của bạn tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội trên điện thoại thông minh, cho phép bạn truy cập mọi lúc mọi nơi. Tất cả thông tin khám bệnh của bạn tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội được lưu trữ trên ứng dụng theo tiêu chuẩn HL7 FHIR do Bộ Y tế quy định, đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn, sẵn sàng.

3. TƯ VẤN BỆNH TỪ XA:

Tính năng hoàn toàn mới cho phép bạn dễ dàng kết nối với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện ĐH Y Hà Nội từ xa chỉ qua chiếc điện thoại thông minh. Từ đó thực hiện cuộc thăm khám hiệu quả, tin cậy mà không cần trực tiếp tới bệnh viện. Bác sĩ sẽ tận tình giải đáp mọi thắc mắc của bạn về tình trạng sức khỏe và cho những lời khuyên hữu ích.

4. HẸN TÁI KHÁM, NHẮC LỊCH UỐNG THUỐC:

Bệnh nhân sẽ được nhắc lịch tái khám cho lần khám tiếp theo trên App. Chủ động cài đặt chế độ nhắc lịch uống thuốc… Giúp người bệnh không quên lịch và chủ động đặt lịch tái khám phù hợp.

6. QUẢN LÝ BỆNH MẠN TÍNH:

Người bệnh mắc bệnh mạn tính đăng ký theo dõi và được can thiệp bởi các hướng dẫn, thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe từ nhân viên y tế của Bệnh viện. Người bệnh được đánh giá theo dõi giám sát tình trạng sức khỏe thông qua kết nối tương tác hai chiều trên App.

7. CÁC TIỆN ÍCH KHÁC

Bên cạnh đó, HMUH Care cung cấp cho bạn nhiều tiện ích khác để chủ động chăm sóc sức khỏe bao gồm: tra cứu thông tin thuốc, thông tin y tế, bài viết chuyên môn chất lượng từ bác sĩ của bệnh viện, cộng đồng y tế giao lưu hỏi đáp giữa người bệnh và bác sĩ theo chuyên khoa…

==============================================================

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội quyết tâm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chúng tôi hướng tới các giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh để tình trạng sức khỏe của bạn luôn được kiểm soát hữu hiệu nhất.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

ĐỊA CHỈ:
01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI
Cấp cứu: 024.3574 7979
Hotline: 0982873112

EMAIL
benhviendaihocyhanoi@hmuh.vn

HMUH Care is the official medical application of Hanoi Cardinal Hospital for the community. Easy to use – fast – secure is the application’s top commitment. HMUH Care uses advanced technology for a caring, caring healthcare experience by hospital physicians with the following features:

1. BOOKING:

Book direct examination to a team of highly qualified doctors with many years of experience, rich in medical ethics of Hanoi Medical University Hospital, helping you to be completely proactive in choosing a doctor, examination time, reducing work Wait before entering the clinic.

2. ELECTRONIC TRANSPORT:

Electronic records of all health records (including results of examination, test results, results of diagnostic images, prescriptions, etc. … consumables, medical expenses if required) hospital treatment) at Hanoi Medical University Hospital on your smartphone, allowing you to access anytime, anywhere. All your medical information at Hanoi Medical University Hospital is stored on the application according to HL7 FHIR standard prescribed by the Ministry of Health, ensuring confidentiality, integrity and availability.

3. REMUNERATION CONSULTING:

The all-new feature allows you to easily connect to the medical team of Hanoi Medical University from a distance via a smartphone. From there, conduct effective, reliable visits without going directly to the hospital. Your doctor will be dedicated to answering your questions about your health and giving helpful advice.

4. REMEDYING AND REMINDING DRUGS:

 Patients will be reminded to schedule follow-up visits for the next visit on the App. Proactively set the medication reminder mode … Help the patient not to forget the schedule and proactively set the appropriate re-examination schedule.

6. CHRONIC DISEASE MANAGEMENT:

Patients with chronic illness register to follow-up and be interfered with instructions, health education and communication information from the Hospital’s medical staff. Patients are assessed to monitor health status through two-way interactive connection on the App.

7. OTHER UTILITIES

In addition, HMUH Care provides you with many other utilities to proactively take care of health including: looking up drug information, medical information, professional quality articles from hospital doctors, community Health exchanges questions and answers between patients and specialists …

==================================================== ============

Hanoi Medical University Hospital is determined to innovate its service style and attitude towards patient satisfaction. We aim at smart healthcare solutions to keep your health under control.

Hanoi Medical University Hospital

ADDRESS:
01 Ton That Tung-Dong Da-Hanoi

PHONE NUMBER
Emergency: 024.3574 7979
Hotline: 0982873112

EMAIL
benhviendaihocyhanoi@hmuh.vn

Cải thiện hiệu năng


DMCA.com Protection Status