ICD 10 Tiếng Việt

ICD 10 Tiếng Việt

9,000

Danh mục:

Mô tả

Ứng dụng tra cứu phân loại quốc tế về bệnh tật. ICD 10 Tiếng Việt hỗ trợ tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam và các quốc gia khác có sử dụng Anh ngữ
ICD 10 Tiếng Việt hỗ trợ:
→ Tìm kiếm mã ICD, tên ICD, tìm kiếm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh
→ Phân chương và nhóm
→ Từ điển hiển thị song ngữ Anh ngữ và Việt ngữ
→ Không cần kết nối mạng
→ Tốc độ truy cập dữ liệu nhanh
→ Chạm giữ để thêm hay loại bỏ ICD vào danh sách truy cập thường xuyên
This application seeks international classification of diseases. ICD 10 Vietnamese Vietnamese support for communities in Vietnam and other countries that use English
ICD 10 Vietnamese support:
→ Search ICD, called ICD, search by Vietnamese or English
→ Separate chapters and groups
→ Dictionaries displayed bilingual English and Vietnamese
→ No need network connection
→ speed data access faster
→ Touch Hold to add or remove access to the list of ICD regularly

► Cải thiện tốc độ tra cứu
► Tự động nhận dạng tìm kiếm ICD
► Hiển thị song ngữ Anh – Việt
► Sử dụng offline – Không cần Internet
► Chi tiết ICD khi nhấn vào nội dung


DMCA.com Protection Status