Loklok-Movie&TV

Loklok-Movie&TV

9,000

Danh mục:

Mô tả

Loklok contains video content from all over the world, and you can watch movies and TV series from China/Japan/U.S./Korea/Thailand and other regions.
The main functions of Loklok are:
1. Download videos to watch offline
2. Multi-language subtitles
3. HD picture quality
4. Search for more: Search for any movies, TV shows, variety shows, animations, cartoons and animations you want to watch… Everything you like is here!
5. Watch history: Don’t worry about missing your favorite episodes, watch history allows you to easily follow the episodes anytime, anywhere

If you encounter problems or have good suggestions, please feedback in the app

Loklok chứa nội dung video từ khắp nơi trên thế giới và bạn có thể xem phim và phim truyền hình từ Trung Quốc / Nhật Bản / Hoa Kỳ / Hàn Quốc / Thái Lan và các khu vực khác.
Các chức năng chính của Loklok là:
1. Tải xuống video để xem ngoại tuyến
2. Phụ đề đa ngôn ngữ
3. Chất lượng hình ảnh HD
4. Tìm kiếm thêm: Tìm kiếm bất kỳ bộ phim, chương trình truyền hình, chương trình tạp kỹ, hoạt hình, phim hoạt hình và hoạt hình mà bạn muốn xem … Mọi thứ bạn thích đều có ở đây!
5. Lịch sử xem: Đừng lo lắng về việc bỏ lỡ các tập yêu thích của bạn, lịch sử xem cho phép bạn dễ dàng theo dõi các tập mọi lúc, mọi nơi

Nếu bạn gặp sự cố hoặc có đề xuất hay, vui lòng phản hồi trong ứng dụng


DMCA.com Protection Status