Luật Việt Nam

Luật Việt Nam

9,000

Danh mục:

Mô tả

Các tin bài từ mục Tin văn bản mới và Tin pháp luật của LuatVietnam đã chính thức có trên App, giúp người dùng cập nhật những tin tức pháp luật mới và hay nhất.

———–

1. Tiện ích nổi bật

* Tìm kiếm văn bản bằng giọng nói

Với ứng dụng LuatVietnam, khách hàng có thể tra cứu văn bản bằng giọng nói, một tính năng mới, duy nhất chỉ có tại App LuatVietnam.

* Cập nhật nhanh văn bản mới ban hành

Cập nhật văn bản mới và tình trạng hiệu lực ngay sau khi văn bản vừa được ban hành.

* Đăng ký nhận văn bản quan tâm dễ dàng

Có rất nhiều văn bản được ban hành trong ngày, mà Quý khách chỉ quan tâm tới một số lĩnh vực văn bản? App LuatVietnam sẽ giúp Quý khách đăng ký văn bản theo Lĩnh vực và Địa phương rất dễ dàng.

* Miễn phí dùng thử một số tiện ích có phí

Trong giai đoạn App LuatVietnam mới ra mắt, những người tải và sử dụng sớm nhất sẽ được ưu đãi sử dụng miễn phí một số tiện ích có phí sau: Văn bản liên quan, Lược đồ, Hiệu lực, Tiếng Anh, Theo dõi Hiệu lực văn bản, Tình trạng hiệu lực.

2. Một số tiện ích khác

* Tra cứu, tải văn bản

Trên App LuatVietnam, khách hàng có thể:

– Tra cứu hệ thống văn bản pháp luật ở nhiều lĩnh vực, loại văn bản, tỉnh thành khác nhau;

– Tra cứu hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam, Văn bản Hợp nhất và các Dự thảo mới nhất vừa được công bố;

– Tải văn bản.

* Tra cứu hiệu lực văn bản

– Tất cả các văn bản đều được cập nhật tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực một phần hoặc Chưa áp dụng.

– Các văn bản cũng được chỉ rõ Ngày ban hành, Ngày có hiệu lực, Ngày hết hiệu lực giúp khách hàng áp dụng văn bản một cách chính xác nhất.

* Văn bản liên quan, Lược đồ

– Văn bản liên quan: Tổng hợp toàn bộ các văn bản liên quan đến văn bản đang xem, bao gồm: Văn bản được sửa đổi, bổ sung, Văn bản được hướng dẫn, Văn bản thay thế, Văn bản căn cứ….

– Lược đồ: Chỉ rõ mối quan hệ của văn bản đang xem với các Văn bản liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

* Tiện ích Tóm tắt văn bản

Chỉ ra những nội dung mới, nổi bật và đáng chú ý nhất của văn bản chỉ trong tối đa 300 từ.

* Bản dịch tiếng Anh

– Độc quyền phát hành bản dịch Công báo tiếng Anh từ Thông tấn xã Việt Nam;

– Có hơn 10.000 bản dịch LuatVietnam;

* Chỉ dẫn thay đổi:

– Đánh dấu các nội dung bị sửa đổi, bổ sung, đính chính, bãi bỏ… của văn bản bằng màu sắc nổi bật kèm theo chú thích rõ ràng.

– Dẫn chiếu đến văn bản làm thay đổi nội dung đó.

* Nội dung MIX:

– Tổng hợp tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

– Chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

* Xây dựng App thân thiện, chuẩn mực, hỗ trợ người dùng tối đa

Dữ liệu văn bản và thông tin, chức năng trên ứng dụng LuatVietnam được thiết kế thân thiện, bố cục chuẩn quy tắc hoạt động của hệ điều hành Android. Điều đó giúp người dùng dễ dàng cài đặt, sử dụng và thực hiện cập nhật, tra cứu văn bản thuận tiện hơn.

News articles from LuatVietnam’s New Text and Legal News sections are now officially available on the App, helping users update on the latest and greatest legal news.

———–

1. Outstanding utilities

* Search text by voice

With LuatVietnam application, customers can search text by voice, a new feature, unique to App LuatVietnam.

* Quick update of newly issued documents

Update new text and status right after the document has been issued.

* Sign up to receive documents of interest easily

There are many documents issued during the day, but you are only interested in some areas of the text? App LuatVietnam will help you to register documents by Domain and Local very easily.

* Free trial of some premium utilities

During the launch of App LuatVietnam, those who download and use it will be offered the following free utilities for free: Related documents, Schema, Validity, English, Trademark Tracking text force, Valid status.

2. Some other utilities

* Search, download documents

On App LuatVietnam, customers can:

– Look up the system of legal documents in many fields, types of documents and provinces;

– Look up the Vietnam Standards system, the latest Consolidated Documents and the latest drafts;

– Download the text.

* Lookup text validity

– All documents are updated with validity status: Valid, Expired, Partially expired or Not yet applied.

– The documents also specify the Date of issue, Effective date, Date of expiration help customers apply the text most accurately.

* Relevant text, Schema

– Relevant documents: Summarize all documents related to the documents currently being viewed, including: The amended and supplemented documents, the guiding documents, the replacement documents, the base documents. ..

– Schema: Indicates the relationship of the currently viewed document with the related documents in the Vietnamese legal system.

* Summary text widget

Point out new, outstanding and most noticeable content of the text in up to 300 words only.

* English version

– Exclusive publication of the English Official Gazette from the Vietnam News Agency;

– There are more than 10,000 translations of LuatVietnam;

* Change instructions:

– Highlight the modified, supplemented, corrected, abolished contents of the text in striking colors with clear notes.

– Reference to the text that changes the content.

* MIX content:

– Summarize all valid laws from the original documents and amendments, supplements …

– Just need to see MIX Content, can grasp the entire current applicable regulations, even though the original text has been revised and supplemented many times.

* Build App friendly, standard, maximum user support

Data and information, functions on LuatVietnam application are designed in a friendly, standard layout of operating rules of Android operating system. That makes it easier for users to install, use and update, search documents.

Cập nhật mới:
– Thông báo Văn bản Hot, Tin tức Hot, hiệu lực văn bản


DMCA.com Protection Status