Medihome – Y bạ điện tử, đặt lịch, kết quả khám

Medihome – Y bạ điện tử, đặt lịch, kết quả khám

9,000

Danh mục:

Mô tả

MEDIHOME là một ứng dụng chăm sóc sức khỏe, sử dụng công nghệ TeleHealth để tăng cường việc chăm sóc sức khỏe, quản lý bệnh lý (đặc biệt là các bệnh mạn tính) và các dịch vụ hỗ trợ y tế khác.

Các ưu điểm vượt trội của công nghệ TeleHealth và Ứng dụng MEDIHOME mang lại cho khách hàng:
– Chăm sóc kỹ lưỡng từng người bệnh ngay từ khâu khám sức khỏe ban đầu;
– Can thiệp kịp khi bệnh nhân có dấu hiệu bất thường;
– Chẩn đoán sớm ngay tại nhà, khi có dấu hiệu đầu tiên, khi bệnh còn tiềm tàng;
– Tối ưu chi phí: điều trị đúng lúc, ngăn chặn diễn biến nặng, hạn chế đi lại, hạn chế nằm viện;
– Kịp thời cấp cứu và tư vấn chuyên sâu;
– Chăm sóc liên tục sau khi ra viện, giúp phục hồi nhanh, ngăn ngừa biến chứng;
– Đào tạo, hướng dẫn từ xa cho bệnh nhân và người nhà cách chăm sóc và phòng ngừa bệnh;
– Quản lý toàn diện trọn đời.

Mọi ý kiến góp ý và đề nghị hợp tác vui lòng liên hệ: 1900 9204 để được tư vấn. Xin cảm ơn!
Cài đặt và trải nghiệm ngay Ứng dụng MEDIHOME
Website: https://medihome.com.vn/

MEDIHOME is a health care application that uses TeleHealth technology to enhance health care, management of illnesses (especially chronic illnesses) and other medical support services.

Outstanding advantages of TeleHealth technology and MEDIHOME Application bring to customers:
– Take good care of each patient right from the initial health examination;
– Prompt intervention when patients show abnormal signs;
– Early diagnosis at home, at the first sign, when the disease is still latent;
– Optimize costs: timely treatment, prevent severe movements, restrict travel, limit hospitalization;
– Timely emergency and intensive counseling;
– Continuous care after discharge, help recover quickly, prevent complications;
– Remote training and guidance for patients and their family members on how to care for and prevent diseases;
– Lifelong comprehensive management.

All suggestions and suggestions for cooperation please contact: 1900 9204 for advice. Thank you!
Install and experience the MEDIHOME App right away
Website: https://medihome.com.vn/

Cập nhật


DMCA.com Protection Status