Medpro – Đăng ký khám bệnh

Medpro – Đăng ký khám bệnh

9,000

Danh mục:

Mô tả

Chào mừng bạn đến với MEDPRO – Phần mềm đăng ký khám bệnh theo hẹn – trước ngày khám, phần mềm này được phát triển nhằm giúp bệnh nhân có thể:
 
+ Đăng ký khám bệnh.
+ Thanh toán tiền khám.
+ Nhận phiếu khám bệnh.
+ Tạo hồ sơ bệnh nhân.
+ Quản lý hồ sơ bệnh nhân.
+ Quản lý phiếu khám bệnh.
+ Quản lý lịch hẹn tái khám
 
Hoàn toàn trực tuyến ở mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến bệnh viện để xếp hàng và chờ đợi.
 
Thông qua phần mềm, chúng tôi luôn hy vọng đã tạo nên một phương thức giúp bệnh nhân có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế (nói chung), và dịch vụ khám chữa bệnh (nói riêng) một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi. Từ đó làm tăng thêm sự hài lòng của bệnh nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện, và góp phần phát triển bệnh viện ngày càng trở nên thông minh hiện đại đáp ứng với sự kỳ vọng và tin tưởng của quý bệnh nhân trong và ngoài nước. 
Welcome to MEDPRO – Software for appointment appointments – before the examination, this software has been developed to help patients:

+ Register for medical examination.
+ Payment for examination.
+ Receive a medical examination card.
+ Create patient profile.
+ Manage patient records.
+ Management of medical examination cards.
+ Manage re-examination appointments

Completely online at anytime and anywhere without having to go to the hospital to queue and wait.

Through software, we hope to create a way for patients to have access to medical services (in general), and medical services (in particular) easily and quickly. Quick and convenient. Since then, increasing the satisfaction of patients, improving the quality of services of the hospital, and contributing to the development of the hospital has become more and more modern intelligence to meet the expectations and beliefs of patients. domestically and internationally.

Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng


DMCA.com Protection Status