NAY Smart App

NAY Smart App

9,000

Danh mục:

Mô tả

7 hlavných dôvodov, pre ktoré sa oplatí sťahovať:

– Prehľad o parametroch produktov v predajni – stačí si naskenovať čiarový kód z cenovky
– Porovnajte si 2 produkty v predajni – stačí si naskenovať čiarový kódy z cenoviek
– Získajte prehľad všetkých svojich nákupoch, ak ste členom NAY Extra klubu
– Stav bodového konta a včasné upozornenie na exspiráciu bodov pre členov NAY Extra klubu
– NAY Extra karta v mobile
– Platba za objednávky cez Google PAY alebo v platobnom kiosku
– Prehľad aktuálnych akcií v predajniach NAY

7 main reasons for download:

– A review of product parameters in the store – just scan the barcode from the price tag
– Compare 2 products at the store – just scan the barcodes from the price tags
– Get an overview of all your purchases if you are a member of NAY Extra Club
– Status of the point account and early warning for the expiration of points for members of the NAY Extra Club
– NAY Extra card in mobile
– Payment for orders via Google PAY or in a cashier
– Overview of current stocks in NAY stores

– viacero malých úprav a vylepšení


DMCA.com Protection Status