Người Yêu Đẹp

Người Yêu Đẹp

9,000

Danh mục:

Mô tả

(Bản dành cho cả Khách thuê và Người cùng cấp dịch vụ)

Người Yêu Đẹp là gì

Người Yêu Đẹp là Website (nguoiyeudep.com) / App chuyên cung cấp dịch vụ Hẹn hò, thuê người yêu, người tâm sự, bạn đồng hành hợp pháp cho mọi đối tượng nam nữ tuổi từ 18 trở lên. Mục đích của dịch vụ là đem tới cho mọi người trải nghiệm mới trong đời sống hiện đại, giảm thiểu căng thẳng trong công việc bận rộn hàng ngày, tiếp thêm năng lượng để làm việc, học tập tốt hơn.

Dịch vụ Hẹn hò của Người Yêu Đẹp

Xin lưu ý: Những dịch vụ cung cấp trên website / app Người Yêu Đẹp là hoàn toàn lành mạnh, trong sáng, và không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ nếu cần một bạn trai hoặc gái để:

– Cùng ăn tối / cafe / xem phim / trò chuyện tâm sự
– Dự sinh nhật / dự tiệc
– Thăm gia đình, ra mắt bố mẹ
– Đi du lịch, chơi dã ngoại / picnic
– Hướng dẫn viên địa phương

Người Yêu Đẹp hoạt động như thế nào

– Người Yêu Đẹp tạo môi trường cho các bạn nam nữ trong độ tuổi lao động (từ 18) đăng ký trực tuyến trên website nguoiyeudep.com hoặc App để gửi hồ sơ bao gồm Tên, tuổi, ảnh, chiều cao, cân nặng.v.v. về cho ban quản trị

– Ban quản trị sẽ tiến hành lọc, thẩm tra (qua e-mail, phone), và xác nhận người đăng ký hợp lệ, phù hợp với những điều khoản sử dụng dịch vụ công bố trên website / app

– Người đăng ký được chấp nhận và đưa vào trong danh sách thành viên / cộng tác viên cung cấp dịch vụ tới khách hàng

– Khách hàng, là nam nữ tuổi từ 18, truy cập vào website tại địa chỉ nguoiyeudep.com hoặc App Người Yêu Đẹp và sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm một ứng viên phù hợp đang có trong danh sách thành viên

– Khách hàng lựa chọn được người phù hợp, tiến hành gửi yêu cầu dịch vụ thông qua form Liên hệ trên website hoặc App

– Khách hàng và Thành viên thực hiện xác nhận và thanh toán phí dịch vụ thông qua hệ thống tương tác tự động đã được xây dựng trên Người Yêu Đẹp kể từ 04/03/2018

– Xin lưu ý: Kể từ ngày 04/03/2018, toàn bộ quy trình hoạt động nêu trên đã được tự động hóa hoàn toàn, mỗi một thao tác đăng ký, gửi yêu cầu dịch vụ, xác nhận yêu cầu và thanh toán đều được tự động hóa thông qua cơ chế tương tác e-mail, tin nhắn SMS và Push Notification (App). Người Yêu Đẹp chỉ đóng vai trò trung gian, tư vấn và trợ giúp khi cần.

Tại sao nên chọn Người Yêu Đẹp

Trong xã hội công nghiệp bận rộn, nhiều người trong chúng ta đã không còn đủ thời gian để cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Trong xu hướng chung của thế giới, con người ngày càng tách biệt, xa rời khỏi đời sống gia đình để tập trung toàn bộ tâm huyết cho sự nghiệp. Trong bối cảnh đó, Người Yêu Đẹp ra đời với mục đích đáp ứng, giải toả một phần nhỏ những áp lực cho mọi người, giúp cân bằng cuộc sống, mang lại một chút gia vị, giảm thiểu stress để cùng nhau tìm thấy sự tự do, hài hòa…

Thành viên của Người Yêu Đẹp là những bạn trẻ, nam thanh nữ tú, tới từ mọi miền của đất nước Việt Nam tươi đẹp. Các bạn trẻ đều là những thanh niên có xuất xứ rõ ràng, nhân thân tốt, tốt nghiệp lớp 12 – sinh viên, hoặc bằng đại học – có đạo đức, thông minh và lối sống lành mạnh, hiểu biết pháp luật và tuân thủ pháp luật. Biết lắng nghe, chia sẻ và cảm thông với khách hàng.

(Available to both Tenants and Service Providers)

What is Beautiful Lovers

Beautiful Lovers is Website (nguoiyeudep.com) / App specializing in providing Dating, hire lover, confidant, legal companion for all men and women aged 18 and over. The purpose of the service is to bring people a new experience in modern life, reduce stress in busy daily work, energize for work, study better.

Beautiful Lover’s Dating Service

Please note: The services provided on the Beautiful Lover website / app are completely healthy, pure, and do not violate Vietnamese law.

You can use the service if you need a boyfriend or girlfriend to:

 – Have dinner / cafe / watch movie / chat
 – Birthday / party attendance
 – Visiting family, debuting parents
 – Traveling, playing picnic / picnic
 – Local guides

How Beautiful Lovers work

 – Beautiful Lover creates an environment for men and women of working age (from 18) to register online on website nguoiyeudep.com or App to send documents including Name, age, photo, height, weight. etc. Go back to the board

 – The Board of Directors will conduct filtering, verification (via e-mail, phone), and confirm a valid subscriber, in accordance with the terms of use of the service published on the website / app

 – Subscribers are accepted and included in the list of members / collaborators providing services to customers

 – Customers, male and female, aged 18, visit the website at nguoiyeudep.com or the Beautiful Lover App and use the search tool to find a suitable candidate in the member list.

 – Customers choose the right people, proceed to send service requests via the Contact form on the website or App

 – Customers and Members make the confirmation and payment of the service fee through an automated interaction system that has been built on Beautiful Lovers since March 4, 2018

 – Please note: As of March 4, 2018, the entire operation process mentioned above has been fully automated, with each registration, sending request for service, confirmation of request and payment. are all automated via e-mail, SMS and Push Notification (App) interaction. Beautiful Lovers only act as an intermediary, giving advice and assistance when needed.

Why choose Beautiful Lover

In a busy industrial society, many of us do not have enough time to balance work and personal life. In the general trend of the world, people increasingly separate, away from family life to focus wholeheartedly for the cause. In this context, “ Beautiful Lover ” was born with the purpose of responding, releasing a small part of the pressures for everyone, helping to balance life, bring a little spice, reduce stress to find together. freedom, harmony …

The members of Beautiful Lovers are young men and women, from all parts of the beautiful Vietnam. Young people are all young people with clear backgrounds, good identities, graduating seniors – students, or university degrees – ethical, intelligent and healthy lifestyles, law-aware and compliant law. Listen, share and sympathize with customers.

– Change App name to NYD


DMCA.com Protection Status