PHR HCM

PHR HCM

9,000

Danh mục:

Mô tả

Ứng dụng quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng cho phép người dân có thể tự khai báo hồ sơ sức khỏe, quản lý hồ sơ sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình. Ngoài ra, người dân có thể sử dụng các tính năng mở rộng của Sở y tế để thực hiện các hoạt động theo dõi và chăm sóc sức khỏe.
Electronic health record management application for Ho Chi Minh City residents. The application allows residents to self-declare health records, manage their own health records and family members’ health records. In addition, residents can use the extensive features of the Department of Health to conduct monitoring and health care activities.


DMCA.com Protection Status