Quản lý cách ly

Quản lý cách ly

9,000

Danh mục:

Mô tả

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Cục y tế dự phòng trực thuộc bộ Y tế đã kết hợp với bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT để phát triển ứng dụng Quản lý cách ly.

– Nhằm cung cấp cho những người có khả năng mắc bệnh cao (người đi từ vùng dịch về, người đi từ nước ngoài về thuộc diện theo dõi sức khoẻ) cung cấp các thông tin cá nhân tới cơ quan y tế và cập nhật liên tục các thông tin, tình hình diễn biến của dịch bệnh chính thức từ bộ y tế.

– Nếu gặp vấn đề về sức khoẻ hay có triệu chứng nhiễm bệnh,người dùng có thể gọi ngay đến số hotline của cơ sở y tế gần nhất được cung cấp trong ứng dụng dựa trên vị trí ban đầu đăng ký.

Facing the complicated situation of the epidemic, the Preventive Medicine Department under the Ministry of Health has cooperated with Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) to develop the application of Isolation Management.

– To provide people with high disease incidence (people returning from an epidemic area, people coming from abroad to under health monitoring) to provide personal information to health agencies and update the information regularly. Continuing the information, situation of the official disease outbreak from the Ministry of Health.

– If you have a health problem or have symptoms of infection, users can immediately call the hotline number of the nearest medical facility provided in the application based on the original location registered.

Sửa lỗi người dùng


DMCA.com Protection Status