Sách Tinh Gọn

Sách Tinh Gọn

9,000

Danh mục:

Mô tả

Sách Tinh Gọn ra đời với sứ mệnh góp phần thúc đẩy văn hóa đọc của người Việt Nam, giúp mỗi người phát huy hết khả năng của mình để hoàn thiện bản thân, gia đình và xã hội.

Mỗi quyển sách là tinh hoa tri thức của thế giới. Và những gì tinh túy nhất của quyển sách sẽ được chúng tôi cô đọng lại thành những nội dung “tinh gọn”. Qua đó, giúp bạn tiếp thu tri thức một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Sách Tinh Gọn là gì? 30 phút để nắm được nội dung cốt lõi của quyển sách

Những gì tinh túy nhất của quyển sách được gói gọn bằng những nội dung mà chúng tôi gọi là nội dung tinh gọn, thể hiện dưới dạng text hoặc audio (chỉ với thời lượng 30 phút).

Sách Tinh Gọn có những tính năng tương tự như những ứng dụng sách nói khác trên thị trường.
Ngoài việc nghe sách nói tinh gọn, bạn còn có thể tự đọc nội dung để dễ tập trung hơn.

Những giọng đọc truyền cảm hứng nhất, được thu âm trong phòng thu chuyên nghiệp sẽ đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho bạn.

1.000+ đầu sách hay chưa từng xuất bản tại Việt Nam

Chúng tôi luôn ưu tiên cập nhật những đầu sách kinh doanh, sách dạy con, sách làm giàu,… mới nhất trên thế giới.

Nội dung được cập nhật mỗi ngày. Chúng tôi cam kết cập nhật liên tục 50+ sách mới mỗi tháng. Đặc biệt là sách kinh doanh.

Hàng nghìn nội dung thú vị khác

Ứng dụng Sách Tinh Gọn còn có những nội dung tiểu sử về người thành công ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, lịch sử hình thành các doanh nghiệp, thương hiệu lớn trên thế giới và kiến thức tổng hợp với nhiều chủ đề.

Những nội dung này sẽ truyền động lực cho bạn trên con đường chinh phục ước mơ của mình.

Đôi nét về NNT Studio

Sách Tinh Gọn là một sản phẩm của NNT Studio – đơn vị chuyên sản xuất nội dung trên Youtube với chủ đề là những câu chuyện về các cá nhân, tổ chức đạt được thành tựu xuất sắc ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

NNT Studio hiện đang sở hữu 2 kênh Youtube: Người Nổi Tiếng và Người Thành Công với hàng triệu người đăng ký theo dõi và hàng trăm triệu lượt xem.

Email: contact@nntstudio.com – Điện thoại: 0988.913.299

Thông tin về các gói PREMIUM

Để trải nghiệm đầy đủ các tính năng và nội dung của Sách Tinh Gọn, bạn có thể đăng ký gói PREMIUM.

Tùy theo nhu cầu và khả năng của mình, bạn có thể lựa chọn sử dụng các gói cước sau:
1. Gói PREMIUM 1 THÁNG: giá 99.000 VNĐ, thời gian sử dụng 1 tháng tính từ thời điểm đăng ký.
2. Gói PREMIUM 3 THÁNG: giá 249.000 VNĐ, thời gian sử dụng 90 ngày tính từ thời điểm đăng ký.
3 Gói PREMIUM 6 THÁNG: giá 399.000 VNĐ, thời gian sử dụng 6 tháng tính từ thời điểm đăng ký.
4 Gói PREMIUM 12 THÁNG: giá 699.000 VNĐ, thời gian sử dụng 365 ngày tính từ thời điểm đăng ký.

Các gói cước có thể sẽ được thay đổi tùy từng thời điểm. Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi các giá gói dịch vụ tùy từng thời điểm. Việc thay đổi mức giá sẽ có hiệu lực vào thời điểm bạn bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp theo sau ngày thay đổi mức phí. Khi tiếp tục trải nghiệm dịch vụ và thực hiện giao dịch, bạn đã đồng ý chấp nhận mức giá mới sau khi mức giá này có hiệu lực.

Điều khoản sử dụng: https://www.sachtinhgon.com/terms
Chính sách bảo mật: https://www.sachtinhgon.com/privacy

Tinh Gon Book was born with the mission of contributing to promoting the reading culture of Vietnamese people, helping each person to bring into full play their abilities to perfect themselves, family and society.

Each book is the intellectual essence of the world. And what is the most quintessential of the book we will condense into the content “streamlined”. Thereby, helping you to acquire knowledge quickly and conveniently.

What is Lean Book? 30 minutes to grasp the core content of the book

The best of the book is encapsulated with what we call the lean content, expressed in text or audio (only 30 minutes duration).

Lean Book has the same features as other audiobooks on the market.
In addition to listening to the audio book streamlined, you can also read the content yourself to make it easier to concentrate.

The most inspirational reading voices, recorded in a professional studio will bring a great experience for you.

1,000+ best unpublished books in Vietnam

We always give priority to updating the latest business books, children’s books, get-rich books, … in the world.

Content updated every day. We are committed to continuously updating 50+ new books every month. Especially business books.

Thousands of other interesting content

The Lean Book app also contains biographies about successful people in many fields, industries, history of businesses, major brands in the world and general knowledge on many topics.

These contents will motivate you on the way to conquer your dreams.

About NNT Studio

Neat Book is a product of NNT Studio – a unit specializing in the production of content on Youtube with the theme of stories about individuals and organizations achieving outstanding achievements in many areas of life.

NNT Studio currently owns 2 Youtube channels: Famous People and Successful People with millions of subscribers and hundreds of millions of views.

Email: contact@nntstudio.com – Phone: 0988.913.299

Information on PREMIUM Packages

To fully experience the features and content of the Lean Book, you can subscribe to the PREMIUM package.

Depending on your needs and abilities, you can choose to use the following packages:
1. PREMIUM 1 MONTH package: price 99,000 VND, usage time 1 month from the time of registration.
2. 3 MONTHS PREMIUM package: price 249,000 VND, usage time 90 days from the time of registration.
3 6 MONTHS PREMIUM Package: price 399,000 VND, use period 6 months from the time of registration.
4 PREMIUM 12 MONTHS Package: price 699.000 VND, usage period 365 days from the time of registration.

Packages may be changed from time to time. We reserve the right to update and change service pack prices from time to time. The rate change will take effect at the time you start the next service subscription after the date of the rate change. By continuing to experience the service and make the transaction, you have agreed to accept the new price after it went into effect.

Terms of Use: https://www.sachtinhgon.com/terms
Privacy policy: https://www.sachtinhgon.com/privacy

Cải thiện giao diện và hiệu năng.


DMCA.com Protection Status