Sổ Tay Bệnh Và Thuốc | Từ Điển Thuốc

Sổ Tay Bệnh Và Thuốc | Từ Điển Thuốc

9,000

Danh mục:

Mô tả

Giới thiệu ứng dụng:
☆ Sổ Tay Y Tế Và Thuốc là ứng dụng chia sẻ tổng hợp các kiến thức về những cách chữa bệnh cực đơn giản mà lại hiệu quả
☆ Sổ Tay Y Tế Và Thuốc là ứng dụng giúp bạn tham khảo thông tin chuẩn trong hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh. Mẹo vặt chữa các bệnh thông thường đơn giản, không cần thuốc và nhanh chóng. Hãy giữ như cẩm nang khi cần chúng ta luôn có.
☆ Sổ Tay Y Tế Và Thuốc là ứng dụng giúp bạn tra cứu OFFLINE thông tin về các loại thuốc tây đang lưu hành tại Việt Nam, Nhiều khi có bệnh vái tứ phương mà chưa khỏi, dùng mẹo dân gian đơn giản mà lại hiệu quả, ít tốn kém.
Chứa thông tin về hơn 56000 tên thuốc và giúp tra cứu nhanh nhiều thông tin như: thành phần thuốc, hướng dẫn sử dụng, liều lượng, tác dụng phụ của thuốc, v.v…
☆ Ứng dụng có từ điển thuốc biệt dược và cách sử dụng cung cấp thông tin thuốc từ A-Z giúp bạn tra cứu dễ dàng từ công dụng, cách uống, tác dụng phụ, cảnh báo và các thông tin quan trọng khác về từng loại thuốc.
☆ Ứng dụng với chức năng :
– Từ điển thuốc chứa thông tin về hơn 50.000 loại thuốc, với đầy đủ thông tin chi tiết như thành phần thuốc, hướng dẫn sử dụng, liều lượng, tác dụng phụ của thuốc.
– Ứng dụng chia sẻ những kiến thức về y tế và thuốc, giúp bạn trong chữa bệnh lúc khẩn cấp
– Ứng dụng đơn giản và rất dễ sử dụng
– Ứng dụng có thể lưu lại những danh mục yêu thích
– Ứng dụng với hiệu ứng rất đẹp và bắt mắt xứng đáng để bạn sở hữu trong điện thoại của mình

Liên hệ:
Nếu thích ứng dụng này thì xin bạn vui lòng đánh giá tốt hoặc chia sẻ ứng dụng này với bạn bè của bạn trên mạng xã hội .
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến ứng dụng này, vui lòng cho chúng tôi biết tại: huethinguyenvietnam@gmail.com
Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Introducing the application:
☆ Health and Medicine Handbook is a shared application that combines knowledge of very simple and effective ways to cure diseases
☆ Health and Medicine Handbook is an application that helps you consult standard information in activities to ensure patient safety, improve the quality of medical examination and treatment activities. Tips for treating common diseases are simple, medicine-free and quick. Keep it as you need it when you need it.
☆ Health and Medicine Handbook is an application that helps you to search OFFLINE information about the types of medicine circulating in Vietnam, Sometimes there are diseases of the four sides but not yet, using simple folk tips that are effective , less money.
Contains information on more than 56,000 drug names and helps quickly look up information such as drug ingredients, instructions for use, dosage, side effects of drugs, etc.
☆ The application has a brand-name drug dictionary and how to use it to provide information from AZ to help you easily look up from use, how to drink, side effects, warnings and other important information about each drug .
☆ Application with functions:
– Drug dictionary contains information on more than 50,000 drugs, with full details such as drug ingredients, instructions for use, dosage, side effects of drugs.
– Application to share knowledge about health and medicine, help you in healing in an emergency
– Simple application and very easy to use
– The application can save your favorite categories
– Application with very nice and eye-catching effect deserves you to own in your phone

Contact:
If you like this app, please rate it well or share this app with your friends on social networks.
If you have any questions regarding this application, please let us know at: huethinguyenvietnam@gmail.com
Have fun moments!


DMCA.com Protection Status