Tam Sinh Kiếp – Wetaps

Tam Sinh Kiếp – Wetaps

9,000

Danh mục:

Mô tả

Tam Sinh Kiếp là siêu phẩm game mobile MMORPG được chuyển thể nguyên tác từ bộ truyện Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa nổi tiếng và thơ mộng do XTV và Wetaps hợp tác phát hành

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

1. NHẬP VAI 5 MÔN PHÁI – BÔN TẨU KHẮP GIANG HỒ
Có thể tùy chọn 5 lớp nhân vật khắc chế nhau: Cuồng Đao, Kiếm Quân, Linh Chúc, Thần Xạ, Ảnh Nhẫn. Mỗi lớp nhân vật có nét độc đáo riêng từ ngoại hình, giới tính, kỹ năng, phục trang.

2. CHINH CHIẾN LIÊN SERVER – ĐOÀN KẾT CÂN HẾT SERVER
Tam Sinh Kiếp với hệ thống PK liên server đặc sắc và các chiến trường khốc liệt giữa các cụm server với nhau. Nơi tất cả các hào kiệt, các bang hội của cùng 1 server liên kết với nhau cùng chung mục đích đưa server của mình đạt đến đỉnh cao.

3. TAM SINH TAM THẾ: THẬP LÝ ĐÀO HOA
Tính năng kết hôn Tiên Kiếm hiệp tình duyên lãng mạn cực kỳ đặc sắc. Nếu bạn còn FA ngoài đời thật, yên tâm, bước vào thế giới Tam Sinh Kiếp bạn sẽ có “gấu” để cùng tương tác trong suốt chặng đường hành tẩu hiệp khách giang hồ. Và khi tình yêu đã chín mùi rồi thì kết hôn và sinh con ngay thôi!

4. CHIẾN TRƯỜNG PK BẤT TẬN
PK bất tận với các hoạt động:
– Tiên – Ma phân tranh
– Tranh đoạt (chia làm 2 phe giao chiến thu thập tài nguyên)
– Chiến Tổ đội
– Luận võ gia tộc, bang hội giao chiến liên server
– Người chơi có thể mời tỉ thí so tài cao thấp hoặc PK đồ sát tự do

5. KỲ SƠN BANG CHIẾN – THÀNH CHỦ MẠNH NHẤT
Kỳ Sơn tranh đoạt là tính năng bang chiến, thành chủ bang chiến thắng sẽ trở thành thành chủ mạnh nhất và đoạt được Tuyệt Thế Thần Binh, các thành viên khác cũng sẽ nhận được bổng lộc.

6. CHIẾN TRƯỜNG TỰ DO
Trong chiến trường diệt boss, hoàn thành nhiệm vụ Tiên – Ma, hạ người chơi kẻ địch được nhiều phần thưởng. 5 Tiên Ma doanh trận được xướng tên trên Tiên Ma Lục. Thế lực đứng đầu tiên ma trở thành Tiên Vương và Ma Vương nhận danh hiệu và thế lực đặc biệt. Thiên Cổ Nhất Đế thưởng thêm Định Chế Thần Binh chế tạo vụ khí đặc biệt.

7. TÍNH NĂNG MỸ NHÂN
Tam Sinh Kiếp là game nhập vai đầu tiên có hệ thống Mỹ Nhân, đây là tính năng hiếm có giúp người chơi có thể tương tác với những người nổi tiếng. Tặng hoa cho Mỹ Nhân sẽ giúp tăng lực chiến, người có độ điểm cao nhất sau một tuần sẽ trở thành Hoa Khôi. Người tặng hoa sẽ nhận quà đặc biệt từ Mỹ Nhân và thẻ Mỹ Nhân dùng để đổi hóa thân của Mỹ Nhân.

8. ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY NHẬN NGAY THẦN THÚ
Đăng nhập càng nhiều, quà nhận càng to. Đăng nhập 2 ngày nhận Hộ giáp Đỏ cực phẩm. Đăng nhập 3 ngày nhận Tuyệt thế thú nuôi.
Đăng nhập 7 ngày nhận ngay thần thú cực kỳ dũng mãnh và VIP2.

9. TÍNH NĂNG CỘNG ĐỒNG ĐÔNG VUI – PARTY SỚM TỐI
Một thế giới Tam Sinh Kiếp vui vẻ với các tính năng tắm tiên liên server, mỗi giờ nhất định trong ngày các server sẽ được hội tụ nhau để cùng tắm và giao lưu kết bạn. Cùng thử thách mức độ tương thông cặp đôi và bè bạn bằng hoạt động “vấn đáp tương thông”.
Cùng sát cánh bên nhau để gây dựng gia tộc vững mạnh, gia tộc liên minh và chinh chiến để kiến tạo giang hồ của riêng mình.

Tam Sinh Kiếp – Nơi hội tụ những vị anh hùng yêu thích chính nghĩa và sự tự do, luôn chiến đấu cho một giang hồ hoàn mỹ dẫu có trải qua bao nhiêu khó khăn cùng một tấm chân tình xuyên bao thế kỷ cùng Mỹ Nhân.

Tam Sinh Kiep is a super product mobile MMORPG game adapted from the famous and poetic Tam Sinh Tam The: Thap Ly Dao Hoa series published by XTV and Wetaps.

SALIENT FEATURES:

1. IMPLEMENTATION OF 5 DISTRICT DISTRICTS – ALL TYPES OF KHIANG HO
It is possible to choose 5 classes of characters to counter each other: Crazy Knife, Sword Quan, Linh Chuc, Than Xa, Photo Ring. Each character class has its own unique features from appearance, gender, skills, costumes.

2. SERVER BATTLE – UNITY WEIGHT ALL SERVER
Tam Sinh Kiep with a unique inter-server PK system and fierce battlefields between server clusters. Where all the geniuses, the guilds of the same server link together for the same purpose of bringing their server to the top.

3. TRIAL SINH THREE: THE LEVELS OF DAO HOA
The feature of Tien Kiem marriage is extremely special romantic love. If you still have FA in real life, rest assured, entering the world of Tam Sinh Kiep you will have a “bear” to interact with during the journey of the wanderer. And when love is ripe, get married and have children right away!

4. ENDLESS PK BATTLEGROUNDS
Endless PK with activities:
– Fairy – Ghost quarrel
– Competing (divided into 2 factions to collect resources)
– Team Battle
– Family martial arts, inter-server fighting guilds
– Players can invite high-low competition or free-kill PK

5. KY SON BANG – THE MOST POWERFUL OWNER
Ky Son competition is a state war feature, the winning clan master will become the strongest owner and win the Great God Than Binh, other members will also receive perks.

6. BATTLE OF FREEDOM
In the battlefield to kill the boss, complete the task of Fairy – Ma, defeat the enemy player to get many rewards. 5 Fairy Ma base camp was named on Fairy Ma Luc. The first ranked power ghost becomes the Fairy King and the Demon King receives the title and special power. Thien Co Nhat Emperor rewards the Divine Soldier Institution for creating a special weapon.

7. BEAUTY FEATURES
Tam Sinh Kiep is the first role-playing game with the My Nhan system, this is a rare feature that allows players to interact with famous people. Giving flowers to My Nhan will help increase battle strength, the person with the highest score after a week will become Hoa Khoi. The person giving the flower will receive a special gift from My Nhan and the My Nhan card used to change the incarnation of My Nhan.

8. LOG IN 7 DAYS GET THE MONSTER NOW
The more you log in, the bigger the gift you get. Log in for 2 days to receive the ultimate Red Armor. Log in for 3 days to get the ultimate pet.
Log in for 7 days to receive extremely powerful beasts and VIP2.

9. FUN FEATURES – EARLY DAY PARTY
A fun Tam Sinh Kiep world with inter-server bathing features, every certain hour of the day servers will be gathered together to bathe and make friends. Let’s challenge the level of compatibility between couples and friends with a “compatibility question and answer” activity.
Together to build a strong clan, alliance clan and fight to create their own Gypsy.

Tam Sinh Kiep – A gathering place of heroes who love justice and freedom, always fighting for a perfect Gypsy no matter how many difficulties they go through with a sincere heart through the centuries with My Nhan.

– Tối ưu hiện năng 153231
– Fix lag, crash


DMCA.com Protection Status