TEKMEDI

TEKMEDI

9,000

Danh mục:

Mô tả

Chào mừng đến với TEKMEDI – Ứng dụng hỗ trợ khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh nhằm đưa đến những trải nghiệm khám chữa bệnh nhanh chóng, tiện lợi nhất.

————————————
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN:
– Đăng ký tài khoản với SĐT (SĐT đã đăng ký với bệnh nhân tại bệnh viện).
– Thay đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu dễ dàng.

ĐĂNG KÝ KHÁM ONLINE:
– Đăng ký khám tổng quát hoặc chuyên khoa.
– Đăng ký khám theo triệu chứng bệnh.
– Đăng ký khám theo ngày, khoảng thời gian mong muốn.
– Quản lý lịch khám, lịch tái khám.

THANH TOÁN CHI PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT:
– Tạm ứng, thanh toán chi phí khám chỉ với vài thao tác.
– Xác nhận giao dịch với OTP, bảo đảm tính an toàn của giao dịch.
– Truy xuất lịch sử giao dịch dễ dàng.
– Quản lý danh sách thẻ khám chữa bệnh.
– Liên kết với ngân hàng và các ứng dụng ví điện tử.

QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH NHÂN, HỒ SƠ KHÁM CHỮA BỆNH:
– Quản lý danh sách bệnh nhân liên kết với tài khoản.
– Hỗ trợ thao tác với nhiều bệnh nhân sử dụng chung 1 tài khoản.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
– Hệ thống hỗ trợ khách hàng qua hotline và fanpage luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân.
– Đội ngũ nhân viên hỗ trợ tại bệnh viện với bề dày kinh nghiệm.

————————————

Công ty Cổ phần Tekmedi là Công ty Công nghệ thông tin
chuyên biệt trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

ĐIỆN THOẠI: (028) 39301439
HOTLINE: 0919334235
E-MAIL: service@tekmedi.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/tekmedijsc
Website: https://tekmedi.com/

Welcome to TEKMEDI – The application to support medical examination and treatment and pay for medical examination and treatment expenses to bring the fastest and most convenient medical examination and treatment experiences.

————————————
ACCOUNT MANAGEMENT:
– Register an account with the phone number (the phone number registered with the patient at the hospital).
– Change password, recover password easily.

REGISTER ONLINE EXAMINATION:
– Register for general or specialized examination.
– Register for medical examination according to disease symptoms.
– Register for the examination according to the desired date and time period.
– Manage medical examination and re-examination schedules.

PAYING COST WITHOUT CASH:
– Advance, pay for examination costs with just a few steps.
– Confirm transaction with OTP, ensure the safety of the transaction.
– Retrieve transaction history easily.
– Manage the list of medical examination and treatment cards.
– Links with banks and e-wallet applications.

MANAGEMENT OF PATIENT RECORDS, MEDICAL EXAMINATION RECORDS:
– Manage the list of patients associated with the account.
– Support manipulation with many patients using the same account.

CUSTOMER CARE:
– Customer support system via hotline and fanpage is always ready to support patients.
– Experienced support staff at the hospital.

————————————

Tekmedi Joint Stock Company is an Information Technology Company
specialized in the medical field in Vietnam.

PHONE: (028) 39301439
HOTLINE: 0919334235
E-MAIL: service@tekmedi.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/tekmedijsc
Website: https://tekmedi.com/

Cập nhật hiệu năng và sửa lỗi.


DMCA.com Protection Status