Tra cứu thuốc

Tra cứu thuốc

9,000

Danh mục:

Mô tả

Tra cứu thuốc với cơ sở dữ liệu lớn (~20.000 đầu thuốc). Đi kèm với nhiều thông tin đi kèm đầy đủ như nguồn gốc, xuất xứ, bao bì, dạng bày bán,…
Look up drugs with a large database (~ 20,000 drug items). Comes with full accompanying information such as origin, origin, packaging, display form, …

Unboxing


DMCA.com Protection Status