Trợ Lý Điều Dưỡng

Trợ Lý Điều Dưỡng

9,000

Danh mục:

Mô tả

Trợ lý Điều dưỡng là một công cụ hữu hiệu giúp các bạn điều dưỡng tính toán nhanh các công thức thường gặp trong công việc.

Các tính năng chính:

– Tính chỉ số BMI và BSA
– Tính thời gian truyền dịch theo y lệnh, tự động cộng giờ cho ra thời gian kết thúc chính xác
– Tính thời gian truyền máu, làm phản ứng sinh vật tại gường nhanh chóng, chính xác
– Tính liều dùng thuốc bằng bơm tiêm điện
– Tính tốc độ truyền dịch, chỉnh tốc độ truyền dịch
– Tính vận tốc truyền bơm tiêm điện
– Chia nhỏ liều thuốc cho trẻ em
– Tính tốc độ truyền dịch cần thiết theo y lệnh

Phần mềm được cập nhật thường xuyên

Giao diện thân thiện, chuyên nghiệp, dễ sử dụng

Không chứa quảng cáo popup gây khó chịu cho người dùng

Tính toán nhanh chóng, chính xác

Tiếng Việt dễ dàng sử dụng

Nursing Assistant is an effective tool to help nurses quickly calculate common formulas at work.

Main function:

– Calculate BMI and BSA
– Calculate the infusion time according to the command, automatically adding hours for the exact ending time
– Calculate the time of blood transfusion, making bed creature reaction quickly and accurately
– Calculate the dose of medication by electric syringe
– Calculate the infusion rate, adjust the infusion rate
– Calculate the speed of electric syringe injection
– Divide the dose of medicine for children
– Calculate the required infusion rate according to the command

The software is updated regularly

Friendly interface, professional, easy to use

Does not contain popup ads that are offensive to the user

Calculate quickly and accurately

Vietnamese is easy to use


DMCA.com Protection Status