Tuổi vợ chồng trọn bộ, căn duyên tiền định

Tuổi vợ chồng trọn bộ, căn duyên tiền định

9,000

Danh mục:

Mô tả

Tại sao phải xem tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm sinh?

★ Xem tuổi vợ chồng là một trong những phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt Nam. Để xem bói tình yêu, xem tuổi kết hôn, xem tuổi có hợp nhau hay không, người xưa thường dựa vào tuổi, mệnh và cung của các cặp đôi. Bởi bất luận như thế nào thì vấn đề hợp khắc trong hôn nhân cũng luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm.

★Đôi khi gặp một người xa lạ, bạn lại có những cảm xúc đặc biệt, sức hút mạnh mẽ đến mức bạn thấy người ấy như một nửa của đời mình vậy. Nhân duyên tiền định chính là duyên nợ, là số mệnh đã sắp đặt bạn sẽ ở bên người ấy ở đời vậy. Đó chính là duyên nợ tiền kiếp trong tử vi
Trong cuộc sống vợ chồng, để đến được với nhau cần có căn duyên tiền định, giống như nhân duyên tiền kiếp trong tử vi. Nếu không có duyên phận tiền kiếp, dù có cố hàn gắn cũng không thể đến được với nhau. Do đó mà việc xem căn duyên tiền định để biết được nhân duyên tiền định của vợ chồng bạn liệu có duyên nợ hay không?

★ Cuối cùng phương pháp xem cao ly đầu hình là gì ? Đây là phương pháp để xem tuổi vợ chồng theo Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Để xem được tử vi cao ly đầu hình bạn cần biết được người chồng thuộc Can nào? Và người vợ thuộc Chi nào?.

Nghĩa là Nam sẽ lấy các Can làm gốc như Giáp, Ất, Bính, Dậu, Đinh, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Còn Nữ thì dụng Chi như Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Dựng vợ gả chồng, xây cất nhà cửa là những việc lớn của đời người. Có ai không muốn lấy được người chồng, người vợ hợp ý tâm đầu trong cuộc sống, được yên vui trong cảnh giàu sang, con cháu đề huề. Có ai không muốn khi xây cất ngôi nhà khang trang được thuận lợi mọi bề. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà đủ cả. Để đáp ứng được lòng mong mỏi của các bạn thì ứng dụng cao ly đầu hình của chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin chính xác nhất về xem tuổi vợ chồng để cho vợ chồng chung sống hòa hợp, gia đình được ấm êm hạnh phúc

★ Đáp ứng nhu cầu xem tuổi cưới, xem bói tình yêu, phần mềm xem bói tuổi vợ chồng sẽ giúp các bạn hiểu được các vấn đề hợp khắc, xem bói tình yêu, xem tuổi cưới vợ chồng để biết cách hóa giải tuổi xấu, xung khắc, tuyệt mạng trong quan hệ vợ chồng, nam nữ. Hãy xem bói tình yêu để biết bạn và người ấy kết hợp với nhau sẽ như thế nào nhé!

★ Tính năng:

• Tuổi vợ chồng trọn bộ, căn duyên tiền định
• Luận giải theo mệnh
• Luận giải theo thập nhị địa chi
• Luận giải theo can chi
• Luận giải theo cung phi
• Giải mã các tuổi hợp, xung chọn vợ chọn chồng
• Nhân duyên tiền định của vợ chồng bạn
• Ý nghĩa, bình giải của Căn duyên tiền định
• Xem tuổi vợ chồng cao ly đầu hình
• Ý nghĩa, bình giải

★ Cám ơn bạn đã dành thời gian sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Nếu thấy hay đừng quên comment và để lại review tốt, nếu thấy không hay cũng đừng ngần ngại gửi lại review cho chúng tôi để chúng tôi ngày một hoàn thiện ứng dụng hơn nữa.
★ Nếu bạn có ý tưởng mới về ứng dụng hoặc có thắc mắc xin hãy gửi ngay mail cho chúng tôi qua mail support phía dưới. Mọi đóng góp của bạn sẽ giúp ứng dụng của chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn. Trân thành cảm ơn.

Why is it important to see the age of the couple by date of birth?

★ Considering the age of husband and wife is one of the traditional wedding customs of the Vietnamese people. To see love fortune-telling, see the age of marriage, see if the age is compatible or not, the ancients often relied on the age, par and sign of the couples. Because no matter what, the issue of compatibility in marriage is always a matter of concern for many people.

★Sometimes when you meet a stranger, you have special emotions, such a strong attraction that you see that person as half of your life. Predestined predestined is the predestined predestined, is the fate that arranged you will be with that person in life. That is the predestined predestined life in the horoscope
In married life, in order to get together, there needs to be a predestined predestined relationship, like the predestined relationship in the horoscope. If there is no predestined fate, even if they try to heal, they cannot come together. Therefore, looking at the predestined conditions to know the predestined conditions of your husband and wife is predestined or not?

★ Finally, what is the method of viewing the top of the picture? This is the method to see the husband and wife’s age according to Goryeo Dau Tinh, then Male uses Can, Female uses Chi. To see the top horoscope, you need to know which Can the husband belongs to? And the wife belongs to which genus?.

That is, the South will take the Can as the root such as Giap, At, Binh, Rooster, Dinh, Ky, Canh, Tan, Nham, Quy. Females use Chi such as Rat, Ox, Dan, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Mui, Body, Rooster, Dog, Pig.

Getting married, building a house are the great things of human life. Is there anyone who does not want to get a husband and wife with the first heart in life, to be happy in the rich and happy with their children and grandchildren. Who does not want when building a spacious house to be convenient on all sides. Heaven, earth, and humanity are all in harmony. In order to meet your expectations, our application will provide the most accurate information about the age of the couple so that the couple can live in harmony, the family is warm and happy.

★ Meeting the needs of seeing the wedding age, reading love fortune-telling, the couple’s age fortune-telling software will help you understand the problems of compatibility, see the love fortune-telling, see the marriage age to know how to neutralize the bad age. , conflict, death in the relationship between husband and wife, man and woman. Check out the love fortune-telling to know how you and your partner will be together!

★ Features:

• Age of husband and wife in full set, predestined predestined conditions
• Comment by order
• Comments according to the decimal place
• Commentary by can chi
• Argument by arc
• Decoding the matching ages, impulse to choose a wife to choose a husband
• Predestined fate of your husband and wife
• Meaning and commentary of Predestined Condition
• See the age of the couple at the top of the picture
• Meaning, commentary

★ Thank you for taking the time to use our app. If you find it interesting, don’t forget to comment and leave a good review, if you don’t think it’s good, don’t hesitate to send us a review so we can improve the application more and more.
★ If you have new ideas about the application or have questions, please send us an email immediately through the support mail below. All your contributions will help our application more and more perfect. Would like to thank.

Cập nhật SDK mới nhất, fix lỗi


DMCA.com Protection Status