UMC – Đăng Ký Khám Bệnh Online

UMC – Đăng Ký Khám Bệnh Online

9,000

Danh mục:

Mô tả

GIỚI THIỆU CHUNG

UMC – Đăng Ký Khám Bệnh Online là một phần mềm đăng ký khám bệnh trực tuyến tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông qua UMC bệnh nhân có thể: Đăng ký khám bệnh, Thanh toán tiền khám, Nhận phiếu khám bệnh, Tạo hồ sơ bệnh nhân, Quản lý hồ sơ bệnh nhân, Quản lý phiếu khám bệnh, Tư vấn sàng lọc bệnh… hoàn toàn trực tuyến ở mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến bệnh viện để xếp hàng và chờ đợi.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

• Đăng Ký Khám Bệnh Trực Tuyến
• Thanh Toán Tiền Khám Trực Tuyến
• Nhận Phiếu Khám Bệnh online
• Quản Lý Phiếu Khám Bệnh Trực Tuyến
• Quản Lý Thông Tin Bệnh Nhân Trực Tuyến
• Tạo Hồ Sơ Bệnh Nhân Trực Tuyến
• Tính Năng Tư Vấn Sàng Lọc Bệnh Từ Xa

LỜI KẾT

Với ứng dụng UMC – Đăng Ký Khám Bệnh Online chúng tôi hy vọng có thể giúp bệnh nhân đăng ký khám bệnh được dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi hơn. Từ đó xóa bỏ những khó khăn, bất tiện của bệnh nhân trong việc đăng ký khám bệnh, giảm bớt tình trạng quá tải của bệnh viện, năng cao chất lượng dịch vụ, làm tăng chỉ số hài lòng của bệnh nhân, góp phần phát triển bệnh viện trở thành bệnh viện thông minh hiện đại dẫn đầu trong cả nước.
Cám ơn bạn đã sử dụng ứng dụng UMC – Đăng Ky Khám Bệnh online!

GENERAL INTRODUCTION

UMC – Registration Health Care Online is a software subscription online clinic at Hospital Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University. Through UMC patients can: Register examination, Paying examination Get offers medical, Create patient records, manage patient records, manage votes clinic, Counseling disease screening … Full online at anytime and anywhere without the need to go to hospital to queue and wait.

OUTSTANDING FEATURES

• Registered Health Care Online
• Payment Check Online
• Get Online Health Care Vote
• Health Care Management Online Poll
• Patient Information Management Online
• Create Profile Patient Online
• Feature Screening Hospital Consultants Distance

EPILOGUE

With applications UMC – Register Online Health Care we hope to help patients with medical registration is easy, quick and convenient. Thereby eliminating the difficulties and inconvenience of patients in the registration of medical care, reduce overcrowding of hospitals, high-quality service, increasing the satisfaction index of patients, contributing to hospital developed into a modern smart hospital leaders in the country.
Thank you for using the app UMC – Enroll Online Health Care!

Cập nhật tính năng Khai báo y tế


DMCA.com Protection Status