UMC Nhân Viên

UMC Nhân Viên

9,000

Danh mục:

Mô tả

Ứng dụng dành cho nhân viên của bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM.
Có các tính năng:
– Dành cho điều dưỡng:
+ Ghi chép điều dưỡng
+ Phiếu nhận định
+ Phiếu Đánh giá té ngã.
– Dành cho Bác Sỹ:
+ Chữ ký số.
+ Phòng họp thông minh.
Application for employees of the University of Medicine and Pharmacy Hospital in Ho Chi Minh City.
Features:
– For nurses:
Nursing notes
+ Comment card
+ Evaluation slip falls.
– For Doctors:
+ Digital signature.
+ Smart meeting room.

– Sửa lỗi.
– Nâng cấp giao diện.
– Cập nhật Chứ ký số.


DMCA.com Protection Status