WECARE247

WECARE247

9,000

Danh mục:

Mô tả

WECARE 247 là ứng dụng thông minh kết nối giữa Khách hàng – những người có nhu cầu cần chăm sóc sức khỏe với đội ngũ Người nuôi bệnh/Điều dưỡng viên Chuyên nghiệp nhất – Tận tâm nhất.
WECARE 247 mang đến giải pháp cho bạn và người thân đang cần được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nhưng lại không có thời gian và không biết làm thế nào cho hiệu quả.

– Thao tác dễ dàng giúp bạn lựa chọn được dịch vụ và Người nuôi bệnh/Điều dưỡng viên nhanh chóng, phù hợp.

– Đặt hẹn online, xem được đầy đủ thông tin chi tiết dịch vụ cũng như được đánh giá dịch vụ.

– Bảo mật và lưu trữ thông tin người bệnh.

– An toàn và nhiều tiện ích thanh toán.

WECARE 247 is a smart application that connects customers – those who need health care with the most professional – most dedicated team of Caregivers/Nurses.
WECARE 247 offers a solution for you and your loved ones who need health care support, but don’t have the time and don’t know how to do it effectively.

– Easy operation to help you quickly and appropriately choose the service and the Patient/Nurse.

– Book an appointment online, view full service details as well as service evaluation.

– Confidentiality and storage of patient information.

– Safe and many payment facilities.


DMCA.com Protection Status