tiktok logo


Cover art

03/01/2022

Canva: Design, Photo & Video

Canva makes design and video editing amazingly simple (and fun)! 🙌 Create stunning logo & poster designs with your photos and videos—even if you’re not a design expert!Canva is a free, versatile graphic design app, Instagram story maker, ... Xem thêm »

Tháng Một 03, 2022


30/12/2021

Canva: Thiết kế, ảnh và video

Canva giúp việc thiết kế trở nên đơn giản đến kinh ngạc (và còn vui hết ý)! 🙌 Bạn sẽ tạo ra những thiết kế tuyệt đẹp cho công việc, cuộc sống và hoạt động giải trí—ngay cả khi ... Xem thêm »

Tháng Mười Hai 30, 2021


DMCA.com Protection Status