chuyển hướng

  1. L

    Cách thay thế tất cả link nội bộ từ http sang https cho Xenforo 1/2 bằng phpMyAdmin

    Cách thay thế toàn bộ các link nội bộ từ http thành https bằng lệnh truy vấn trong phpMyAdmin của diễn đàn Xenforo 1/2. Nguyên nhân Sau khi cài đặt chứng thực SSL cho forum, để chuyển từ http://nhacsan.tv sang https://nhacsan.tv. Tình trạng các link nội bộ được chèn trong bài viết vẫn tồn tài...
Back
Bên trên