điện sinh hoạt

  1. L

    Biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc mới nhất 2023

    Biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc mới nhất: Cao nhất 3.015 đồng/kWh Ngày 04/5/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT quy định giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Theo đó, đối với nhóm khách hàng sinh hoạt gồm 6 bậc, theo...
Back
Bên trên