pháo

  1. A

    Lyrics Sợ Quá Cơ - Pháo

    Lời bài hát: Hãng ha'ng không GVA xin thông ba'o !!Lưu y'!! Xin quy' kha'ch vui lo'ng Bật max hê't volume điện thoại Va' ca'c thiê't bị điện tử xa'ch tay Yêu câ'u quy' kha'ch không gây mâ't trật tự khi chim rap Chu'c quy' kha'ch co' một chuyê'n bay an toa'n Xin nhă'c lại Đây la' cơ...
Back
Bên trên