pythagoras

  1. L

    Bảng cửu chương nhân, chia từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đến 10

    Bảng cửu chương nhân, chia là một phần bắt buộc các em học sinh bậc tiểu học phải thuộc lòng trong chương trình môn Toán học cấp 1. Việc ghi nhớ bảng cửu chương sẽ giúp các em tính nhẩm và làm toán nhanh hơn mà không cần đến máy tính. Diễn đàn Nhạc Sàn VN xin chia sẻ nội dung bảng cửu chương...
Back
Bên trên