LNH

New member
Tham gia
19/5/23
Bài viết
29
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Cách thay thế toàn bộ các link nội bộ từ http thành https bằng lệnh truy vấn trong phpMyAdmin của diễn đàn Xenforo 1/2.

Nguyên nhân

Sau khi cài đặt chứng thực SSL cho forum, để chuyển từ http://nhacsan.tv sang https://nhacsan.tv. Tình trạng các link nội bộ được chèn trong bài viết vẫn tồn tài http, làm ảnh hướng đến tài nguyên của máy chủ, vì máy chủ phải thêm một thao tác là chuyển redirect http sang https.

Khắc phục
Để thay thế (replace) toàn bộ các link nội bộ http còn sót lại trong bài viết. Ta dùng lệnh truy vấn SQL trong phpMyAdmin như sau:
Mã:
UPDATE xf_post SET message = REPLACE(message, 'http://nhacsan.tv', 'https://nhacsan.tv')
Lưu ý: Các bạn có thể thêm tiền tố www đăng trước tên miền nếu muốn URL mới sẽ có dạng https://www.nhacsan.tv
Thay thế tên miền nhacsan.tv bằng tên miền của bạn trong lệnh truy vấn trên.

Câu lệnh trên mang nghĩa cập nhật nội dung trong bảng xf_post với nội dung mới, thay thế toàn bộ các link http://nhacsan.tv bằng từ https://nhacsan.tv.

Lưu ý: Nhớ sao lưu database của diễn đàn Xenforo trước khi thực lệnh truy vấn SQL nhé.
 
Back
Bên trên