Làm cách nào để xem hình ảnh thu nhỏ Youtube ở độ phân giải cao?

LNH

New member
Tham gia
19/5/23
Bài viết
29
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Bạn có thể dễ dàng xem (và tải xuống) hình thu nhỏ của bất kỳ video YouTube nào ở độ phân giải cao hoặc mặc định bằng cách tìm kiếm thẻ hình ảnh OG trong trang nguồn HTML của video.

Trước khi chúng ta bước vào bài viết, nếu bạn quan tâm đến việc mod game, hãy nhớ xem HOACON và nhacsan.tv, những bài viết hướng dẫn mod game yêu thích của chúng tôi.

Dưới đây là các bước để xem hình thu nhỏ của bất kỳ video YouTube nào:

Phương pháp 1: Xem hình thu nhỏ bằng cách sử dụng ID video
Nếu phương pháp trên không hiệu quả, bạn có thể sử dụng phương pháp này thay thế:

Bước 1: Sao chép ID chữ và số gồm 11 ký tự của video youtube (mà bạn muốn xem hình thu nhỏ).

Ví dụ: ID của video sau là: 8hYlB38asDY

Mã:
https://www.youtube.com/watch?v=8hYlB38asDY
Bước 2: Dán ID có ghi ID vào các URL sau:

Mã:
https://i.ytimg.com/vi/ID/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/ID/maxresdefault.jpg
Ví dụ:

Mã:
https://i.ytimg.com/vi/8hYlB38asDY/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/8hYlB38asDY/maxresdefault.jpg
Bước 3: Mở các URL này trong trình duyệt của bạn để xem hình ảnh thu nhỏ. Sau đó, bạn có thể tải hình thu nhỏ xuống bằng cách nhấp chuột phải và lưu hình ảnh vào máy tính.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Lưu ý rằng hqdefault.jpg sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh có độ phân giải tiêu chuẩn và maxresdefault.jpg sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh có độ phân giải tối đa. Cũng lưu ý rằng không phải tất cả video đều có hình ảnh có độ phân giải tối đa nhưng tất cả đều có hình ảnh có độ phân giải tiêu chuẩn. Nếu video không có hình ảnh có độ phân giải tối đa, bạn sẽ gặp lỗi 404 cho URL maxresdefault.jpg.
 
Back
Bên trên