Lyrics Sợ Quá Cơ - Pháo

Admin

Administrator
Nhân viên
Tham gia
17/5/23
Bài viết
13
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Lời bài hát:
Hãng ha'ng không GVA xin thông ba'o
!!Lưu y'!!
Xin quy' kha'ch vui lo'ng
Bật max hê't volume điện thoại
Va' ca'c thiê't bị điện tử xa'ch tay
Yêu câ'u quy' kha'ch không gây mâ't trật tự khi chim rap
Chu'c quy' kha'ch co' một chuyê'n bay an toa'n
Xin nhă'c lại
Đây la' cơ trưởng Pha'o
(Yah)
Ngươ'i khôn no'i tiê'ng dịu da'ng dễ nghe
Rồi mày làm được gì để mà chứng minh
Xong rồi làm thế nào cho tao đứng hình
Chắc là lại cầm điện thoại
Trông thì hiện đại
Nhưng lại hại điện
Gọi cho bạn(nhưng)
Không ai điện lại
Và tao thật buồn cười là thằng điều
Khiển bàn cờ lại bị 1 con cờ điều khiển lại
Thằng nào làm vua? Thằng làm chúa
Nếu mày giỏi như lời mày nói thì tốt nhất lời mày kiệm lại (...)
(Và)
Thằng king duy nhất tao biết (ai?), là thằng sếp của tao
Mấy thằng còn lại tưởng như nào(haiz)? mà lại chết nửa round
Là khi mà gặp tao đừng mong thấy huyền bí
Chân chất thật thà cần gì tỏ vè quyền quí
Nhạc nổi về trí chứ không phải vì ngoại hình
Ai nói con Pháo một màu chỉ biết làm mỗi nhạc tình
Khi tao bắt đầu đi vô mày bắt đầu bibo
Ta bao nhiêu kilo- thì cũng không tới lượt mày (và)
Nó bắt đầu kêu ca, làm sao mà quên ta
Khi mà nhắc tên ta - đó là định lí hàng ngày
Mày sẽ đạt được vị trí nhưng nó đến nhường này
Nếu như mày muốn thì tao vẫn sẽ nhường mày
Mày sẽ đạt được vị trí nhưng nó đến nhường này (và)
Drop
Chúng mày tuổi tí đừng hòng lừa gạt
Khiến mặt mày tím
Còn lại phờ phạc
Vì một khi chị đã tạo lá chắn thì m79 cũng thành mờ nhạt
Ai dám lái chị, 14
Chim khôn no'i tiê'ng rảnh rang
*Gâ'u
*Gâ'u
Ngươ'i khôn no'i tiê'ng dịu da'ng dễ nghe
 
Back
Bên trên