• Đơn vị chủ quản: Lê Ngọc Hoà
• Hotline: 0934.439.111
• Email: info@nhacsan.tv
• Địa chỉ: Hoằng Thành – Hoằng Hoá – Thanh Hoá