Khúc Hát Mừng Sinh Nhật (Remix) – Phan Đinh Tùng

Lời bài hát:
Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday, happy birthday to you
On this day all together we’ll be
And we’ll all sing for your birthday
One, two, three we blow up the candles
Happy birthday, happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday to you
And happy birthday, happy birthday to you
Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday, happy birthday to you
On this day all together we’ll be
And we’ll all sing for your birthday
One, two, three we blow up the candles
Happy birthday, happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday to you
And happy birthday, happy birthday to you
Yeah
Come on
Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday, happy birthday to you
On this day all together we’ll be
And we’ll all sing for your birthday
One, two, three we blow up the candles
Happy birthday, happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday to you
Oh-oh-oh…

Có thể bạn sẽ thích ...

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


DMCA.com Protection Status