Mama Muda (Remix) – DJ Joni

1
241

Lời bài hát (Lyrics):
Aku suka body goyang mama muda
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da
Body mama muda, da-da-da-da-da-da-da
Mama muda
Janda anak dua
Suka body mama muda
Aku suka body goyang mama muda
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da
Body anak muda, da-da-da-da-da-da-da
Mama muda
Janda anak dua
Suka body mama muda, da-da-da
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, janda anak dua
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, janda anak dua
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong, enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong, enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong, enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong, enak dong
En-en-en-enak dong
Aku suka body goyang mama muda
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da
Body mama muda, da-da-da-da-da-da-da
Mama muda
Janda anak dua
Suka body mama muda
Aku suka body goyang mama muda
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da
Body mama muda, da-da-da-da-da-da-da
Mama muda
Janda anak dua
Suka body mama muda
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, janda anak dua
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, da-da-da-da-da-da-da…
Mama muda, janda anak dua
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong, enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong, enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong, enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong
En-en-en-enak dong, enak dong
En-en-en-enak dong


Có thể bạn sẽ thích ...


DMCA.com Protection Status