The Chicken Wing Beat (Remix) – Ricky Desktop

1

The Chicken Wing Beat (Remix) – Ricky Desktop

Lời bài hát:

Chicken wing, chicken wing
Hotdog and bologna
Chicken and macaroni
Chilling with my homies
Chicken wing, chicken wing
Hotdog and bologna
Chicken and macaroni
Chilling with my homies
Chicken wing, chicken wing
Hotdog and bologna
Chicken and macaroni
Chilling with my homies
Hey yo homie
Does this bass hit different or is it just me?
No, it definitely hits different
I can’t wait for the second bass drop
Chicken wing, chicken wing
Hotdog and bologna
Chicken and macaroni
Chilling with my homies
Chicken wing, chicken wing
Hotdog and bologna
Chicken and macaroni
Chilling with my homies
This ricky desktop guy is really up to something, huh

Có thể bạn sẽ thích ...

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


DMCA.com Protection Status