Trễ Giờ

Lời bài hát(Lyric):
Chuông đồng hồ reo reo
Như tiếng sáng sớm
Như gọi tên tôi
Bao ngày mới đến
Giờ đã đến
Giờ nhanh lên
Khẩn trương lên
Còn muốn ngủ nướng
Còn phải chải chuốt
Còn nắng sớm
Còn sớm lắm
Cần gì đâu phải hối thúc
Nhanh chân tôi chạy ra xe
Vội vàng đi nhanh
Chưa kịp chải tóc
Chưa kịp buổi sáng
Vì đã trễ thời gian trôi
Thật mau nhanh
Đường thì xa xa
Người thì đông đông
Ngại chi tới trễ giờ
Lại một ngày mới nữa
Đừng quá vô tâm hững hờ
Sẽ khiến ta luôn trễ giờ
Thời gian chẳng có đợi chờ
Nào hãy nhanh lên bạn ơi
Cuộc sống luôn luôn khắc khe
Mình đã sai nên phải lắng nghe
Chẳng ai muốn phải đợi chờ
Đừng quá vô tư làm nghơ
Để trễ giờ
Chuông đồng hồ reo reo
Như tiếng sáng sớm
Như gọi tên tôi
Bao ngày mới đến
Giờ đã đến
Giờ nhanh lên
Khẩn trương lên
Còn muốn ngủ nướng
Còn phải chải chuốt
Còn nắng sớm
Còn sớm lắm
Cần gì đâu phải hối thúc
Nhanh chân tôi chạy ra xe
Vội vàng đi nhanh
Chưa kịp chải tóc
Chưa kịp buổi sáng
Vì đã trễ thời gian trôi
Thật mau nhanh
Đường thì xa xa
Người thì đông đông
Ngại chi tới trễ giờ
Lại một ngày mới nữa
Đừng quá vô tâm hững hờ
Sẽ khiến ta luôn trễ giờ
Thời gian chẳng có đợi chờ
Nào hãy nhanh lên bạn ơi
Cuộc sống luôn luôn khắc khe
Mình đã sai nên phải lắng nghe
Chẳng ai muốn phải đợi chờ
Đừng quá vô tư làm nghơ
Để trễ giờ
Đừng quá vô tâm hững hờ
Sẽ khiến ta luôn trễ giờ
Thời gian chẳng có đợi chờ
Nào hãy nhanh lên bạn ơi
Cuộc sống luôn luôn khắc khe
Mình đã sai nên phải lắng nghe
Chẳng ai muốn phải đợi chờ
Đừng quá vô tư làm nghơ
Để trễ giờ


Có thể bạn sẽ thích ...

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


DMCA.com Protection Status