Base Meeting – Quản lý cuộc họp

Base Meeting – Quản lý cuộc họp

9,000

Danh mục:

Mô tả

Base Meeting giúp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý cuộc họp một cách minh bạch và tiện lợi. Dễ dàng lên kế hoạch, giao tiếp và cộng tác hiệu quả cho những buổi họp chất lượng nhất. Hãy chấm dứt việc lãng phí thời gian, tiền bạc cho các cuộc họp với Base Meeting ngay hôm nay
Ứng dụng Base Meeting với khả năng thiết lập mục tiêu, quy trình, chia sẻ, bình luận và yêu cầu linh hoạt cho mỗi cuộc họp giúp thúc nâng cao năng suất làm việc của các thành viên trong cuộc họp, thông tin chuẩn hoá nhất quán, rõ ràng. Tính năng hỗ trợ phù hợp dành cho các cuộc họp dưới 2 dạng: offline và online

Các tính năng của Base.vn:
Tạo cuộc họp đầy đủ nhanh chóng
Dễ dàng chia sẻ và yêu cầu chia sẻ thông tin trước cuộc họp
Thuận tiện trao đổi và tương tác với cuộc họp bằng chức năng chat
Thông báo và nhắc nhở tự động
Yêu cầu xác nhận thông tin tham gia của thành viên
Liên kết với Base Booking để dễ dàng đặt phòng cho cuộc họp
Đưa ra kết luận cuối cùng cho cuộc họp và chia sẻ

Base Meeting helps businesses to manage meetings transparently and conveniently. Easily plan, communicate, and effectively collaborate on the best quality meetings. Stop wasting time and money on meetings with Base Meeting today
Base Meeting application with the ability to set flexible goals, processes, share, comment and request for each meeting helps to improve productivity of members in the meeting, most standardized information. consistent, clear. Support suitable for meetings in 2 formats: offline and online

The features of Base.vn:
Create a full meeting quickly
Easily share and request information sharing before the meeting
Convenient to exchange and interact with the meeting by chat function
Notifications and reminders automatically
Request to confirm member’s participation information
Link with Base Booking to easily book a meeting
Make the final conclusion for the meeting and share it

Chỉnh sửa và cải thiện hiệu năng


DMCA.com Protection Status