Con Đường Tơ Lụa

Con Đường Tơ Lụa

9,000

Danh mục:

Mô tả

《Con Đường Tơ Lụa》 là phiên bản mobile của game 《Con Đường Tơ Lụa PC》 ,được phát triển và vận hành bởi U1game do Joymax Korean uỷ quyền chính thức. Game 《Con Đường Tơ Lụa》 mobile được Gamota phát hành chính thức tại Việt Nam.
Game 《Con Đường Tơ Lụa》 mobile giống như phiên bản PC, dựa trên câu chuyện huyền thoại thời kỳ hưng thịnh và sụp đổ của Con Đường Tơ Lụa vào thế kỷ thứ bảy, con đường nối liền Châu Á và Châu Âu. Người chơi sẽ được tham gia vào một thế giới sử thi đầy hấp dẫn!

Người chơi có thể lựa chọn 2 phe : Tang và Roma để tham gia vào game, mỗi phe có 3 lớp nhân vật. Các lớp nhân vật trong game gồm có: Chiến Sĩ, Pháp Sư, Mục Sư, Phi Thiên Kiếm, Thương Hắc Sát, Phá Thiên Cung. 6 lớp nhân vật này được chia làm 3 phong cách chính: kiểm soát cận chiến, sát thương từ xa/hỗ trợ và sát thương cận chiến. Trong game người chơi còn có thể lựa chọn “Thân Phận” theo ý thích, và có thể chuyển đổi tuỳ ý. Có 3 thân phận có thể lựa chọn: Thương Nhân, Tiêu Sư và Nghĩa Sĩ

Người chơi có thể tham gia vào các hầm ngục như Mê Trận Mộ Vua, Địa Lao Bệnh Dịch, Đỉnh Núi Huyệt Hổ. Bên cạnh đó, người chơi có thể tương tác với nhau thông qua hệ thống Bang Hội, lập đội đánh boss, cá nhân hoá nhân vật với combo kỹ năng độc nhất, hiệu ứng mãn nhãn… Cùng huynh đệ, tiến lên đánh bại mọi kẻ địch!

《Silk Road》 is the mobile version of the game 《Silk Road PC》, developed and operated by U1game officially authorized by Joymax Korean. Game 《Silk Road》 mobile was officially released by Gamota in Vietnam.
The 《Silk Road》 mobile game is like the PC version, based on the legendary story of the prosperity and fall of the Silk Road in the seventh century, the road connecting Asia and Europe. Players will participate in a fascinating epic world!

Players can choose from 2 factions: Tang and Roma to participate in the game, each with 3 character classes. The character classes in the game include: Warrior, Mage, Pastor, Phi Thien Kiem, Thuong Hac Sat, and Break Thien Cung. These 6 character classes are divided into 3 main styles: melee control, remote damage / support and melee damage. In the game, the player can also choose “Identity” at will, and can switch freely. There are 3 identities that can be chosen: Merchant, Tieu Su and Nghia Si

Players can participate in dungeons such as the King’s Maze, Plague, and Mount Huyet Ho. In addition, players can interact with each other through the Bang Hoi system, set up a team to fight bosses, personalize characters with unique skill combos, eye-catching effects … defeat all enemies!


DMCA.com Protection Status