Garena Free Fire Advance

Garena Free Fire Advance

9,000

Danh mục: , Từ khóa: , , ,

Mô tả

01. Free Fire Advance Server là gì?
Free Fire Advance Server là một chương
trình nơi người chơi có thể thử các tính
năng mới nhất chưa được phát hành
trong Free Fire!

02. Săn tìm lỗi và phản hồi
Người chơi sẽ giúp tìm và báo cáo lỗi
trong Free Fire Advance Server và cung
cấp thông tin đầu vào về các tính năng
mới.

03. Quy tắc
Sử dụng mã kích hoạt để đăng nhập vào
Máy chủ nâng cao. Số lượng mã có hạn.
Đăng ký ngay bây giờ và nhận mã của
bạn.


DMCA.com Protection Status