Giang Hồ Ngũ Tuyệt

Giang Hồ Ngũ Tuyệt

9,000

Danh mục:

Mô tả

Ngũ phái loạn giang hồ – Ngũ hành tương sinh tương khắc – Giang Hồ Ngũ Tuyệt – Công thành chiến với hệ thống hoạt động lien server 24/7 – Thần tướng nhập thân buff sức mạnh tăng hàng triệu lần – Kết hôn sinh Bảo Bảo cha con cùng lâm trận – Săn boss dã ngoại map cày mỏi chân đồ rơi kín màn hình… là một góc nhỏ xíu mà tôi muôn nói với anh em về Giang Hồ Ngũ Tuyệt.

1. Ngũ Phái Loạn Giang Hồ – Ngũ Hành Động Càn Khôn
Gần đây, các NPH thường xuyên cho ra đời những con game 2,3,4 class. Nhưng chỉ đến khi Giang Hồ Ngũ Tuyệt ra mắt thì kỷ nguyên “thượng đẳng” của dòng game MMORPG mới thực sự bắt đầu. Giang Hồ Ngũ Tuyệt sở hữu 05 phái: Võ Đang, Thiếu Lâm, Dương Gia, Thiên Nhẫn, Minh Giáo; tượng trưng cho ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ – tương sinh tương khắc nhau trong mọi trận chiến.

2. Chuyển phái tự do – Không lo mất đồ
Nhiều phái là thế, nhưng Giang Hồ Ngũ Tuyệt lại vô cùng tâm lý với anh em game thủ khi đưa vào tính năng: Chuyển Phái Tự Do, đã thế lại còn Không Lo Mất Đồ. Chơi một class chán, rồi sẽ đến khí anh em có nhu cầu đổi phái khác. Thử tưởng tượng đi, ông chơi hệ Hỏa bị thằng hệ Thủy nó khắc chế, ông mạnh mẽ đổi ngay sang một ông hệ Kim để trả thù. Cái cảm giác đấy cứ phải gọi là “Ơ mây zing, gút chóp em ơi!”

3. Công Thành Chiến – PK triệu người không lag
Chơi Võ Lâm, chắc các ông không lạ gì tính năng Công Thành Chiến. Nhưng các ông biết đấy, “dĩ dãng dơ dáy dễ zì zấu ziếm”, Công Thành Chiến ngày xưa thì cứ gọi là “lag-loi-le”. Nhưng với công nghệ chỉ một từ đỉnh của Giang Hồ Ngũ Tuyệt, cứ vào mà bem thôi, PK triệu người cũng không lag. Ngày xưa thì còn đổ tội cho lag mà không chiếm được thành, nhưng ngày nay mà đổ cho lag thì có cái nịt nhé anh em.

4. Săn boss dã ngoại – Đồ rơi kín màn hình
Với một quả map siêu to khổng lồ đến từ vị trí Giang Hồ Ngũ Tuyệt, cùng với hệ thống boss dã ngoại tung tăng khắp mọi nẻo đường, tôi cam kết các ông sẽ nhặt đồ to tay, khỏi cần tập gym luôn. Đồ rơi kín đặc màn hình là có thật đấy các ông ạ. Chỉ sợ các ông không có sức nhặt đồ chứ đồ rơi lúc nào mà chả Đỉnh.

5. Thần tướng nhập thân – Buff triệu lần sức mạnh.
Đang PK, đuối quá… Làm phát Buff, tăng gấp triệu lần sức mạnh chỉ có thể là tính năng Thần Tướng trong Giang Hồ Ngũ Tuyệt. Với hệ thống thần tướng từ cấp S đến SSS đa dạng và đầy linh hoạt, tôi tin chắc là các ông chỉ có thể mê chữ ê kéo dài. Tôi thật…

6. Kết hôn sinh Bảo Bảo – Cha con cùng lâm trận
Đây rồi, một trong những tính năng khiến tôi mê nhất ở Giang Hồ Ngũ Tuyệt. Kết hôn sinh Bảo Bảo, thằng con mình đẻ ra lại có sức mạnh, cùng mình chinh phạt giang hồ luôn chứ không đơn thuần chỉ chạy theo nhõng nhẽo như những con game phèn chúa khác. Cha truyền con nối, con hơn cha là nhà có phúc… 1001 cái tục ngữ thành ngữ không thể thể hiện nổi sự tuyệt vời của tính năng này các ông ạ.
7. Siêu Phẩm Cày Chay – Săn boss rơi điểm VIP
Ngày xưa cứ phải nạp tiền mới có VIP, thằng nào giàu mới lên VIP. Bây giờ, với Giang Hồ Ngũ Tuyệt, săn boss rơi điểm VIP, cứ nhẹ nhàng mà lên VIP thôi. Hàng xịn mà! Đây mới gọi là Cày Chay đích thực này các ông ơi. Hai chữ Giàu – Nghèo hay Hơn – Thua không chỉ quyết định sau 6h chiều nữa, nó quyết định ở sự nhanh nhạy chăm chỉ của anh em trong Giang Hồ Ngũ Tuyệt đấy!
Ngoài ra, NPH VTC Mobile cam kết về…
À mà thôi tải game chơi đi, đọc nhiều làm gì? Kiểu gì cũng Phê!

Five sects of riots – The Five Elements are mutually compatible – Giang Ho Ngu Tuyet – Cong Thanh wars with a 24/7 server operation system – The general enters the body buffs the power to increase millions of times – Married to give birth to Bao Bao father children join the battle – Hunting for a picnic boss map plowing and falling all over the screen… is a small corner that I want to tell you about Giang Ho Ngu Tuyet.

1. The Five Sects of Chaos Jianghu – The Five Actions of the Universe
Recently, publishers regularly release 2, 3, and 4 class games. But it was only when Giang Ho Ngu Tuyet was released that the “superior” era of the MMORPG series really began. Giang Ho Ngu Tuyet owns 5 sects: Wudang, Shaolin, Duong Gia, Thien Nhan, and Minh Giao; symbolizing the five elements Kim Moc Thuy Hoa Tho – mutual coexistence in every battle.

2. Free transfer – No worries about losing stuff
There are many factions like that, but Giang Ho Ngu Tuyet is extremely psychological to gamers when it comes to the feature: Free Faction, and also Don’t Worry About Losing Items. Playing a boring class will come when you have the need to change to another gender. Imagine, he played the Fire type and was countered by the Water-type guy, he immediately changed to a Kim-type man to take revenge. That feeling has to be called “Oh cloud zing, my top knot!”

3. Cong Thanh Chien – PK million people without lag
Playing Vo Lam, you’re probably no stranger to the Cong Thanh Chien feature. But you know, “it’s easy to hide and hide”, Cong Thanh Chien used to be called “lag-loi-le”. But with the technology of only one word from the top of Giang Ho Ngu Tuyet, just go on and bem, PK million people will not lag. In the past, they still blamed lag but couldn’t take the city, but nowadays, if you blame lag, you have a belt, guys.

4. Hunting picnic bosses – Items that fall on the screen
With a super giant map from the location Giang Ho Ngu Tuyet, along with a system of picnic bosses everywhere, I promise you will pick up big things, no need to go to the gym. The things that fall on the screen are real, guys. I’m just afraid that you guys don’t have the strength to pick up things, but when you drop something, it won’t stop.

5. Incarnate God – Buff million times strength.
PKing, too weak… Making buffs, increasing strength by a million times can only be the feature of God General in Giang Ho Ngu Tuyet. With the diverse and flexible system of generals from S to SSS, I am sure that you can only fall in love with the word e. I really…

6. Get married and give birth to Bao Bao – Father and son go to war together
Here it is, one of the features that fascinates me the most in Giang Ho Ngu Tuyet. Married to give birth to Bao Bao, my son has the power to conquer the Gypsies with me, not just running around like other alum games. From father to son, son than father is a blessed family… 1001 proverbs and idioms cannot express the greatness of this feature, sir.
7. Vegetarian Superfood – Hunting bosses with VIP points
In the old days, you had to deposit money to get VIP, only rich people became VIP. Now, with Giang Ho Ngu Tuyet, hunting bosses will drop VIP points, just gently go to VIP. Good stuff! This is the so-called true Cay Chay, gentlemen. The two words Rich – Poorer or Better – Losing is not only decided after 6pm, it’s determined by the agility and hard work of the brothers in Giang Ho Ngu Tuyet!
In addition, NPH VTC Mobile is committed to…
Oh, just download the game and play, why read a lot? Whatever it is, Phe!

– Chuỗi sự kiện Mùa giáng sinh an lành
– Nâng cấp hệ thống sever
– Tối ưu hóa các hoạt động LSV


DMCA.com Protection Status