Hiến máu

Hiến máu

9,000

Danh mục:

Mô tả

Ứng dụng tra cứu thông tin của người hiến máu, địa điểm hiến máu, trò chuyện trên ứng dụng
Application to look up information of blood donors, places of blood donation, chat on the application

Cải thiện hiệu năng cho ứng dụng
Cập nhật lỗi xem lịch sử hiến máu và cải thiện hiệu năng cho ứng dụng


DMCA.com Protection Status