Sổ tay Đảng viên tỉnh Thái Bình

Sổ tay Đảng viên tỉnh Thái Bình

9,000

Danh mục:

Mô tả

Thái Bình là tỉnh ven biển, thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng, nằm trong vùng ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Phía Bắc giáp với tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng; phía Tây và Tây Nam giáp với tỉnh Nam Định và Hà Nam; phía Đông giáp với vịnh Bắc Bộ.
Ứng dụng hỗ trợ việc sinh hoạt Đảng trong từng chi bộ được dễ dàng và thuận tiện hơn.
Thai Binh is a coastal province, in the Red River delta, located in the affected area of ​​the economic growth triangle of Hanoi – Hai Phong – Quang Ninh. It borders with Hung Yen, Hai Duong and Hai Phong provinces in the North; the West and South West bordering Nam Dinh and Ha Nam provinces; the East borders on the Gulf of Tonkin.
Applications to support the Party activities in each branch to be easier and more convenient.

Tối ưu và cải thiện hiệu năng ứng dụng, cập nhật chức năng gửi nhận báo cáo.


DMCA.com Protection Status